There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
2000-03-28
Date of entry into force:
2000-04-06
Date of binding force:
2000-01-01
Date of repeal:
2003-01-01
Remarks:
rozporządzenie w stosunku do pracowników wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lipca 1999 r., natomiast w stosunku do pracowników okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego z mocą od dnia 10 września 1999 r.
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (4)
Repealed acts (4)
References (5)
Amending acts (3)
Repealing acts (1)