Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2004-06-08
Date of announcement:
2004-05-18
Date of entry into force:
2004-06-23
Date of binding force:
2004-06-23
Issuing authority:
  • MIN. INFRASTRUKTURY
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)