Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
European directives (2)