Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2006-05-06
Date of announcement:
2006-05-05
Date of entry into force:
2006-05-06
Date of binding force:
2006-05-05
Date of repeal:
2007-11-16
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (1)
Repealing acts (1)