Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Transportu

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2007-11-20
Date of announcement:
2007-11-16
Date of entry into force:
2007-11-20
Date of binding force:
2007-11-16
Date of repeal:
2011-11-18
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (3)
Acts deemed repealed (7)
Repealing acts (1)