Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2015-09-18
Date of announcement:
2015-07-17
Date of expiry:
2019-04-07
Issuing authority:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)