Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2015-12-30
Date of announcement:
2015-12-11
Date of entry into force:
2015-12-31
Date of binding force:
2015-12-31
Issuing authority:
  • MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)