Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2018-11-16
Date of announcement:
2018-11-08
Date of entry into force:
2018-11-17
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)