Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2020-06-03
Date of announcement:
2020-05-29
Date of legal status:
2020-05-28
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)