Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2021-05-11
Date of announcement:
2021-05-10
Date of entry into force:
2021-05-12
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)