Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1945 nr 56 poz. 127 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dni: 2, 16, 28, 30 listopada i 6 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu czynów męstwa, pracy konspiracyjnej i gorliwego wykonywania powierzonych obowiązków dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1945 nr 56 poz. 126 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 listopada 1945 r. w sprawie odznaczeń za wybitne zasługi oficerów amerykańskich w dziele osiągnięcia zwycięstwa nad wspólnym wrogiem, hitlerowskimi Niemcami
M.P. 1945 nr 56 poz. 125 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 13 listopada 1945 r. w sprawie odznaczeń za wybitne zasługi położone przy organizacji Służby Zdrowia Wojska Polskiego
M.P. 1945 nr 55 poz. 124 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 27 października 1945 r. w sprawie odznaczeń za bohaterskie zasługi w bojach z niemieckim faszyzmem na polach Hiszpanii w latach 1936-1939
M.P. 1945 nr 54 poz. 123 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Klasztorne Kantak i Ska w mieście Koronowie, poz. Bydgoszcz
M.P. 1945 nr 54 poz. 122 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Parowe "Cerealia" S. A. w mieście Poznaniu
M.P. 1945 nr 53 poz. 121 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyny Parowe "Neumann i Ska" w mieście Biała Krakowska
M.P. 1945 nr 53 poz. 120 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Sp. Akc. "Hermanka" w mieście Poznaniu i w Zieleńcu, pow. Poznań
M.P. 1945 nr 52 poz. 119 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1945 r. w sprawie utworzenia Nadzwyczajnej Komisji dla spraw kolejowych
M.P. 1945 nr 52 poz. 118 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 października 1945
M.P. 1945 nr 51 poz. 117 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. o połączeniu spółdzielczych związków rewizyjnych
M.P. 1945 nr 51 poz. 116 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. o połączeniu spółdzielni
M.P. 1945 nr 50 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 października 1945 r. o zatwierdzeniu statutu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
M.P. 1945 nr 49 poz. 114 Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pleszewskie Młyny Parowe Sp. Akc. w mieście Pleszewie
M.P. 1945 nr 48 poz. 113 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Radomiu
M.P. 1945 nr 47 poz. 112 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państowego nad koleją wąskotorową Jabłonna - Karczew
M.P. 1945 nr 46 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Krakowie
M.P. 1945 nr 45 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 30 października 1945 r. w sprawie opłat za prace katastralne ora dodatkowe prace pomiarowe dla miast
M.P. 1945 nr 44 poz. 109 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 10 października 1945 r. w sprawie odznaczeń za działalność w konspiracji, udział w walkach partyzanckich i za zasługi w organizowaniu służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej odznaczeni zostali:
M.P. 1945 nr 43 poz. 108 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dn. 19 i 26 października w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług oddanych dla pożytku i chwały Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odbudowy, organizacji życia gospodarczego lub gorliwego spełniania powierzonych obowiązków
M.P. 1945 nr 43 poz. 107 Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Przemysłowe "Neptun" I. Mintz i S-ka, Końskie
M.P. 1945 nr 42 poz. 106 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1945 r. o organizacji Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego
M.P. 1945 nr 41 poz. 105 akt indywidualny Uchwała Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 r. w sprawie odznaczeń za wykazaną energię i poświęcenie w pracy przy regulacji i uruchomieniu wodnych dróg komunikacyjnych
M.P. 1945 nr 41 poz. 104 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 r. w sprawie odznaczeń za ofiarną i wzorową pracę przy instalacji urządzeń telefonicznych dla potrzeb Sztabu Generalnego W. P.
M.P. 1945 nr 41 poz. 103 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 r. w sprawie odznaczeń za zasługi położone w dziele organizacji polskich Sił Zbrojnych we Francji
M.P. 1945 nr 41 poz. 102 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 r. w sprawie odznaczeń za zasługi położone przy odbudowie radiostacji w Raszynie
M.P. 1945 nr 41 poz. 101 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad elektrycznymi kolejami gdańskimi
M.P. 1945 nr 40 poz. 100 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1945 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych
M.P. 1945 nr 40 poz. 99 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 3 października 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu w sprawie wyłączenia niektórych maszyn i zakładów przemysłu poligraficznego i pomocniczego spod zarządu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych.
M.P. 1945 nr 39 poz. 98 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 września 1945 r. w sprawie odznaczeń za gorliwą i na wysokim poziomie służbę w polskim lotnictwie
M.P. 1945 nr 39 poz. 97 akt indywidualny Uchwała Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 września 1945 r. w sprawie odznaczeń za wzorową i wybitnie wydajną pracę przy odbudowie polskiego przemysłu
M.P. 1945 nr 39 poz. 96 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 sierpnia 1945 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu bohaterskich czynów i wybitnych zasług w organizacji i walkach partyzanckich z niemieckim okupantem
M.P. 1945 nr 39 poz. 95 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 sierpnia 1945 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług Delegacji Radzieckiej, położonych przy odbudowie Elektrowni Warszawskiej
M.P. 1945 nr 39 poz. 94 akt indywidualny Uchwała Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 sierpnia 1945 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla sprawy radiofonii w Polsce, a w szczególności odbudowy Centralnej Rozgłośni Polskiego Radia w Raszynie
M.P. 1945 nr 39 poz. 93 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 sierpnia 1945 r. w sprawie odznaczeń za ofiarną i owocną pracę na konferencji poczdamskiej oraz odznaczenia pracowników radzieckich, specjalistów, za wzorowe zorganizowanie i wykonanie powierzonej im pracy
M.P. 1945 nr 39 poz. 92 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 kwietnia 1945 r. w sprawie odznaczeń za zasługi i wydajne przyczynienie się do odbudowy Elektrowni Warszawskiej
M.P. 1945 nr 38 poz. 91 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 września 1945 r. w sprawie odznaczeń za wybitne zasługi w dziedzinie propagowania idei demokratycznej, jak również w dziedzinie organizacji P.A.P. "Polpress"
M.P. 1945 nr 38 poz. 90 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1945 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych w rolnictwie i leśnictwie
M.P. 1945 nr 38 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1945 r. o nadaniu układowi zbiorowemu pracy z dnia 4 sierpnia 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy
M.P. 1945 nr 37 poz. 88 uchylony wykazem Uchwała Rady Mnistrów z dnia 12 czerwca 1945 r. o zatwierdzeniu Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
M.P. 1945 nr 36 poz. 87 Zarządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 10 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Zakłady Graficzne Braci Albertynów w Warszawie".
M.P. 1945 nr 36 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie zakazu nieprawnego noszenia dystynkcyj i odznak wojskowych
M.P. 1945 nr 35 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o wyłączeniu Departamentu Dróg Wodnych z zakresu kompetencji Ministerstwa Komunikacji i włączenie go do zakresu kompetencji Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego
M.P. 1945 nr 35 poz. 84 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o powołaniu Delegata Rządu dla spraw wybrzeża
M.P. 1945 nr 34 poz. 83 Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 września 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem : "Bracia Socha - Fabryka Mydła" w Chorzowie
M.P. 1945 nr 34 poz. 82 Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 27 września 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fabryka Fajansu i Wyrobów Ceramicznych "PRUSZKÓW" Salomon Ehrenreich w Pruszkowie"
M.P. 1945 nr 33 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Odbudowy, Przemysłu i Komunikacji z dnia 12 września 1945 r. w sprawie statutu Instytutu Badawczego Budownictwa
M.P. 1945 nr 32 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej o organizacji i zakresie działania Inspektoratu Głównego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
M.P. 1945 nr 31 poz. 79 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 września 1945 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad hotelem turystycznym na Kalatówkach w Tatrach
M.P. 1945 nr 30 poz. 78 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 września 1945 r. w sprawie przedłożenia list kandydatów na członków i zastępców członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Białymstoku, Gdyni, Grodzisku Wlkp., Grudziądzu, Kutnie i Toruniu.
M.P. 1945 nr 29 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1945 r. w sprawie wyłączenia z Okręgów Pomorze Zachodnie, Mazurskiego (Prusy Wschodnie) i Śląsk Dolny niektórych powiatów i przyznania na terenie tychże powiatów wojewodom: Gdańskiemu, Białostockiemu, Pomorskiemu i Poznańskiemu uprawnień Pełnomocników Okręgowych Rządu R. P.
M.P. 1945 nr 28 poz. 76 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. w sprawie wykonania art. 14 dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1945 nr 27 poz. 75 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1945 r. w przedmiocie przelania na Wyższe Urzędy Górnicze niektórych uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo Górnicze
M.P. 1945 nr 27 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1945 r. w przedmiocie wynagrodzenia za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczych
M.P. 1945 nr 26 poz. 73 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 września 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 4 sierpnia 1945 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m.st. Warszawy
M.P. 1945 nr 25 poz. 72 Zarządzenie Ministró Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 14 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiebiorstwem "Celuloza Nadniemeńska S. A."
M.P. 1945 nr 24 poz. 71 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartosci 1 zł. + 9 zł.
M.P. 1945 nr 24 poz. 70 Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 14 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Garbarnia Skór Chromowych i Galanteryjnych - Gemza - Bolesław Krassowski i Synowie" w Warszawie
M.P. 1945 nr 23 poz. 69 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 17 lipca 1945 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m.st. Warszawy
M.P. 1945 nr 22 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi
M.P. 1945 nr 22 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi
M.P. 1945 nr 21 poz. 66 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim
M.P. 1945 nr 21 poz. 65 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Odbudowy i Administracji Publicznej z dnia 19 lipca 1945 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Odbudowy
M.P. 1945 nr 20 poz. 64 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 13 lipca 1945 r. w sprawie odznaczeń oficerów, podoficerów i szeregowych 313 samodzielnego pułku łączności państwowej za pracę przy zorganizowaniu łączności "WCz" w Polsce
M.P. 1945 nr 20 poz. 63 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krakowej Rady Narodowej z dnia 13 lipca 1945 r. w sprawie odznaczeń inżynierów, oficerów i szeregowych wyróżnionych przy zorganizowaniu służby łączności Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1945 nr 20 poz. 62 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej powzięta na posiedzeniu w dniu 13 lipca 1945 r. w sprawie odznaczeń za wykazanie niezłomnej woli, energii i poświęcenia w odbudowie mostów, na rzece Wiśle
M.P. 1945 nr 19 poz. 61 akt indywidualny Uchwała Krajowej Rady Narodowej, powzięta na posiedzeniu w dniu 13 lipca 1945 r. w sprawie odznaczeń za zorganizowanie służby łączności Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1945 nr 19 poz. 60 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej powzięta na posiedzeniach w dniach od 1.VI do 14.VII.45, w sprawie odznaczeń za zasługi w walce z okupantem niemieckim lub w odbudowie życia państwowego, społecznego, kulturalnego, gospodarczego Odrodzonej Polski:
M.P. 1945 nr 18 poz. 59 Zarządzenie Ministrów Odbudowy i Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 19 lipca 1945 r. o podziale wydziałów komunikacyjne budowlanych w urzędach wojewódzkich na wydziały odbudowy i wydziały komunikacyjne.
M.P. 1945 nr 17 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1945 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 30 grudnia 1944 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. Lublina.
M.P. 1945 nr 17 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 lipca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł
M.P. 1945 nr 16 poz. 56 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł
M.P. 1945 nr 16 poz. 55 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1945 r. w sprawie przedłożenia list kandydatów na członków i zastępców członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Białej, Ciechanowie, Gnieźnie, Inowrocławiu, Lesznie, Nowym Sączu, Obornikach i Ostrowie Wlkp.
M.P. 1945 nr 16 poz. 54 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją górską linowo-terenową na szczyt góry Parkowej w Krynicy.
M.P. 1945 nr 16 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego.
M.P. 1945 nr 15 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1945 r. w sprawie statutu Tymczasowego Zarządu Państwowego
M.P. 1945 nr 14 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego.
M.P. 1945 nr 14 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1945 r. o nadaniu uprawnień ajenta dewizowego przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Biuro Podróży "Orbis"
M.P. 1945 nr 14 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o objęciu obowiązkiem świadczeń rzeczowych wyrobów, stanowiących przedmiot monopolu zapałczanego
M.P. 1945 nr 13 poz. 48 Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 10 lipca 1945 r. w sprawie odznaczeń za wybitne zasługi w odbudowie i uruchomieniu Polskich Kolei Państwowych w okresie wojny z niemieckim najeźdźcą.
M.P. 1945 nr 12 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1945 r. o nadaniu układowi zbiorowemu pracy z dnia 20 kwietnia 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1945 nr 12 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1945 r. o zakazie handlu zagranicznymi środkami płatniczymi
M.P. 1945 nr 11 poz. 45 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu o utworzeniu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych
M.P. 1945 nr 11 poz. 44 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1945 r. o ustaleniu Statutu Organizacyjnego Głównego Urzędu Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów
M.P. 1945 nr 10 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1945 r. w sprawie przedłożenia list kandydatów na członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Bydgoszczy, Chorzowie, Katowicach, Krośnie, Pabianicach, Radomiu, Rybniku, Tarnowskich Górach i Włocławku.
M.P. 1945 nr 10 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł
M.P. 1945 nr 10 poz. 41 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego o wartości 6 zł.
M.P. 1945 nr 10 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych
M.P. 1945 nr 10 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 czerwca 1945 r. w sprawie zezwolenia na posiadanie broni
M.P. 1945 nr 9 poz. 38 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 czerwca 1945 r. w sprawie zgłaszania okresu zatrudnienia w Rzeszy i na obszarach okupowanych przez niemców do zaliczenia na poczet okresu uprawniającego do uzyskania renty ubezpieczeniowej.
M.P. 1945 nr 9 poz. 37 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 czerwca 1945 r. w sprawie zgłaszania roszczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych powstałych podczas zatrudnienia obywateli polskich w Niemczech i na obszarach okupowanych przez niemców.
M.P. 1945 nr 8 poz. 36 Obwieszczenie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 30 grudnia 1944 r. dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. Lublina.
M.P. 1945 nr 8 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. o przejęciu uprawnień i obowiązków w zakresie pomiarów przez organa podległe Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.
M.P. 1945 nr 7 poz. 34 Obwieszczenie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1945 r. o wniosku w sprawie nadania mocy powszechnie obowiązującej układowi zbiorowemu pracy z dnia 20 kwietnia 1945 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1945 nr 7 poz. 33 wygaśnięcie aktu Zarządzenie MiInistra Poczt i Telegrafów z dnia 17 maja 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
M.P. 1945 nr 7 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 maja 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego
M.P. 1945 nr 7 poz. 31 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją miejską "Łódzka Kolej Elektryczna S. A.".
M.P. 1945 nr 7 poz. 30 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1945 r. w sprawie utworzenia w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" Dyrekcji Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego.
M.P. 1945 nr 6 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Odbudowy oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 maja 1945 r. w sprawie odbudowy osiedli wiejskich, zniszczonych wskutek działań wojennych
M.P. 1945 nr 6 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad hotelem turystycznym na Kalatówkach w Tatrach
M.P. 1945 nr 6 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 maja 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych dopłaty
M.P. 1945 nr 6 poz. 26 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1945 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 1945 nr 6 poz. 25 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej o nadaniu Wielkiego Krzyża Orderu "Wirtuti Militari"
M.P. 1945 nr 6 poz. 24 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej o nadaniu stopnia wojskowego Generała Broni
M.P. 1945 nr 6 poz. 23 Uchwała Krajowej Rady Narodowej w sprawie mianowania Gen. Broni Michała Roli-Żymierskiego Marszałkiem Polski
M.P. 1945 nr 5 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1945 r. w sprawie przedłożenia list kandydatów na członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Bielsku, Chrzanowie, Kaliszu, Kielcach, Ostrowcu, Piotrkowie, Płocku, Poznaniu, Tarnowie, Tomaszowie Maz., Warszawie i Żyrardowie.
M.P. 1945 nr 5 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 9 maja 1945 r. o powszechnej rejestracji sił mierniczych i personelu pomocniczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1945 nr 5 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1945 r. o przejęciu uprawnień i obowiązków pomiarowych przez Główny Urząd Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów.
M.P. 1945 nr 5 poz. 19 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości 50 gr.
M.P. 1945 nr 5 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych
M.P. 1945 nr 5 poz. 17 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości 3 zł.
M.P. 1945 nr 5 poz. 16 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1945 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.
M.P. 1945 nr 4 poz. 15 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego 5 zł.
M.P. 1945 nr 4 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych
M.P. 1945 nr 4 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego wartosci 1 zł.
M.P. 1945 nr 4 poz. 12 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego wartości 5 zł.
M.P. 1945 nr 3 poz. 11 uchylony Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1945 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji.
M.P. 1945 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 kwietnia 1945 r. w sprawie powołania Komisyj Dyscyplinarnych przy MInisterstwie Kultury i Sztuki
M.P. 1945 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 19 kwietnia 1945 r. w przedmiocie podziału części opłat z kart rejestracyjnych na rzecz izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych
M.P. 1945 nr 2 poz. 8 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 6 kwietnia 1945 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiazujacej taryfy składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
M.P. 1945 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dia 15 marca 1945 o wydaniu znaczków i kartek pocztowych
M.P. 1945 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 marca 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych
M.P. 1945 nr 1 poz. 5 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych
M.P. 1945 nr 1 poz. 4 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad urządzeniami turystycznymi w Zakopanem
M.P. 1945 nr 1 poz. 3 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego
M.P. 1945 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1945 r. o ustaleniu przymusowego zarządu państwowego nad Żeglugą na Polskich Drogach Wodnych śródlądowych
M.P. 1945 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad Polskimi Liniami Lotniczymi "LOT" sp. z o. o.