Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1947 nr 154 poz. 912 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1947 r. o zryczałtowaniu należności ubezpieczalni społecznych za pomoc leczniczą dla osób, pobierających zaopatrzenia emerytalne lub renty.
M.P. 1947 nr 154 poz. 911 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 lipca 1947 r. o rejestracji cudzoziemców oraz przedłużeniu terminu ważności wiz, wydawaniu administracyjnych wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt stały.
M.P. 1947 nr 153 poz. 910 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 listopada 1947 r. za zasługi w pracy społecznej.
M.P. 1947 nr 153 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 listopada 1947 r. za ofiarną, pełną poświęcenia pracę.
M.P. 1947 nr 153 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za zasługi położone przy organizacji samorządu w Bydgoszczy.
M.P. 1947 nr 153 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za udział w walce konspiracyjnej z okupantem.
M.P. 1947 nr 152 poz. 906 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 13 grudnia 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 152 poz. 905 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1947 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Warsztaty Mechaniczne, właściciel inż. Pawlak, Poznań, ul. Warszawska 27".
M.P. 1947 nr 152 poz. 904 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 4 grudnia 1947 r. o wyznaczeniu Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego do wpisywania postanowień sądowych, ustalających treść sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich.
M.P. 1947 nr 152 poz. 903 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Odbudowy, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Ziem Odzyskanych - w sprawie wadium przy przetargach oraz zabezpieczenia zaliczek i odszkodowań umownych na dostawy i roboty na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego.
M.P. 1947 nr 151 poz. 902 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 9 grudnia 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 151 poz. 901 akt jednorazowy Orzeczenie nr 3 Ministra Leśnictwa z dnia 5 grudnia 1947 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 150 poz. 900 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 29 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej, w sprawie objęcia w posiadanie niektórych gruntów przez gminę m. st. Warszawy.
M.P. 1947 nr 150 poz. 899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie ustalania wysokości kwot uiszczonych przez właścicieli naprawionych budynków na rzecz użytkowników przy przedterminowym wygaśnięciu prawa użytkowania.
M.P. 1947 nr 149 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 listopada 1947 r. za zasługi położone w pracy społecznej.
M.P. 1947 nr 149 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 listopada 1947 r. za zasługi położone w dziedzinie spółdzielczości.
M.P. 1947 nr 149 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 listopada 1947 r. za zasługi w realizacji Daniny Narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych.
M.P. 1947 nr 149 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 listopada 1947 r. za zasługi w pracy samorządowej.
M.P. 1947 nr 149 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 października 1947 r. za zasługi położone przy zabezpieczeniu arcydzieł kultury polskiej.
M.P. 1947 nr 149 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 października 1947 r. za zasługi położone przy zabezpieczeniu arcydzieł kultury polskiej.
M.P. 1947 nr 148 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 148 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 148 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 148 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1947 r. matki licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 148 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 148 poz. 887 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. matki licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 147 poz. 886 uchylony wykazem Zarządzenie z dnia 21 listopada 1947 r. wydane przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy wnoszeniu opłat, związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.
M.P. 1947 nr 147 poz. 885 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 listopada 1947 r. o ogłoszeniu jedenastego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, przechodzących na własność gminy miasta Wrocławia.
M.P. 1947 nr 146 poz. 884 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 października 1947 r. o ogłoszeniu wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 145 poz. 883 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie współdziałania organów administracji lasów państwowych z władzami administracji ogólnej, w zakresie dotyczącym ochrony lasów nie stanowiących własności Państwa.
M.P. 1947 nr 145 poz. 882 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Leśnictwa z dnia 24 listopada 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 145 poz. 881 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 144 poz. 880 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1947 r. w sprawie ustalenia wysokości zysku brutto w obrotach handlowych przedsiębiorstw gastronomicznych.
M.P. 1947 nr 144 poz. 879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych".
M.P. 1947 nr 144 poz. 878 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1947 r. o przejęciu na własność Państwa "Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej".
M.P. 1947 nr 143 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 listopada 1947 r. za wybitne zasługi na polu krzewienia kultury muzycznej.
M.P. 1947 nr 143 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 listopada 1947 r. za ofiarną i sumienną pracę.
M.P. 1947 nr 143 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 listopada 1947 r. za wybitne zasługi na polu propagandy grafiki polskiej w kraju i zagranicą.
M.P. 1947 nr 143 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1947 r. za sumienną i pełną inicjatywy pracę zawodową.
M.P. 1947 nr 143 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 listopada 1947 r. za ofiarną, pełną poświęcenia pracę społeczną.
M.P. 1947 nr 143 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 października 1947 r. za zasługi położone przy organizacji szkolnictwa morskiego.
M.P. 1947 nr 143 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 października 1947 r. za zasługi położone w dziedzinie odbudowy komunikacji w Polsce.
M.P. 1947 nr 143 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1947 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 143 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 października 1947 r. za zasługi położone w dziedzinie współpracy polsko-duńskiej w związku z podpisaniem umowy handlowej w 1946 r.
M.P. 1947 nr 143 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. za zasługi położone przy zabezpieczeniu polskiego mienia kulturalnego.
M.P. 1947 nr 143 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. za ofiarną pracę w przemyśle.
M.P. 1947 nr 143 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za udział w walce konspiracyjnej z okupantem.
M.P. 1947 nr 143 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 października 1947 r. za zasługi położone przy odbudowie i organizacji wyższych uczelni we Wrocławiu.
M.P. 1947 nr 143 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 października 1947 r. za gorliwą i wydajną pracę zawodową.
M.P. 1947 nr 143 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 października 1947 r. za udział w walce konspiracyjnej z okupantem.
M.P. 1947 nr 143 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 1 sierpnia 1947 r. za zasługi położone przy organizacji Kancelarii Wojskowej Prezydenta R. P. oraz uporządkowanie systemu odznaczeń.
M.P. 1947 nr 143 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1947 r. za zasługi w pracach Polsko-Radzieckiej Nadzwyczajnej Komisji Badania Przestępstw Niemieckich.
M.P. 1947 nr 143 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 lipca 1947 r. za wybitne zasługi w dziedzinie współpracy polsko-czechosłowackiej.
M.P. 1947 nr 142 poz. 859 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 15 października 1947 r. o obligacjach Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. wylosowanych do premiowania i umorzenia na dzień 15 października 1947 r.
M.P. 1947 nr 142 poz. 858 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1947 r. o uzupełnieniu wykazu przedsiębiorstw państwowych wolnych od podatku dochodowego w roku podatkowym 1946.
M.P. 1947 nr 141 poz. 857 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 141 poz. 856 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 140 poz. 855 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1947 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 140 poz. 854 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 listopada 1947 r. o zobowiązaniu przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem do zakupu, gromadzenia rezerw i zbywania Funduszowi Aprowizacyjnemu zboża oraz produktów przemiału.
M.P. 1947 nr 139 poz. 853 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wykazów przedsiębiorstw państwowych korzystających z ulg i zwolnień w zakresie niektórych podatków komunalnych.
M.P. 1947 nr 138 poz. 852 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1947 r. w sprawie wynagrodzenia za sprawowanie czynności osób biorących udział w egzaminowaniu kandydatów na mierniczych górniczych.
M.P. 1947 nr 138 poz. 851 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 17 listopada 1947 r. w sprawie przekazania Biuru Odbudowy Stolicy uprawnień do wstrzymania wykonania inwestycyj budowlanych.
M.P. 1947 nr 138 poz. 850 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 listopada 1947 r. o ustaleniu wysokości zarobku stanowiącego najniższą podstawę wymiaru świadczeń i składek ubezpieczeniowych.
M.P. 1947 nr 137 poz. 849 uznany za uchylony Instrukcja nr 1 Ministra Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.
M.P. 1947 nr 136 poz. 848 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 4 listopada 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 136 poz. 847 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych".
M.P. 1947 nr 136 poz. 846 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Polskie Uzdrowiska".
M.P. 1947 nr 136 poz. 845 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1947 r. o powołaniu Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy.
M.P. 1947 nr 136 poz. 844 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. o wewnętrznej organizacji i trybie postępowania Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy.
M.P. 1947 nr 135 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. za zasługi położone przy odbudowie radiostacji w Toruniu.
M.P. 1947 nr 135 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. za ofiarną, pełną inicjatywy pracę w przemyśle włókienniczym.
M.P. 1947 nr 135 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. za ofiarną, pełną inicjatywy pracę w przemyśle włókienniczym.
M.P. 1947 nr 135 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. za zasługi położone w walce konspiracyjnej z okupantem.
M.P. 1947 nr 135 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. w uznaniu wybitnych zasług, położonych dla Demokracji Polskiej w dziedzinie publicystyki oraz pracy nad odbudową powojennego dziennikarstwa.
M.P. 1947 nr 135 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 października 1947 r. za zasługi położone w pracy społeczno-lekarskiej.
M.P. 1947 nr 135 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za zasługi położone przy organizacji szkolnictwa morskiego.
M.P. 1947 nr 135 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 października 1947 r. za zasługi położone przy usprawnieniu administracji państwowej.
M.P. 1947 nr 134 poz. 835 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 7 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1947 nr 134 poz. 834 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1947 r. w sprawie ogłoszenia statutu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
M.P. 1947 nr 133 poz. 833 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 26 września 1947 r. w sprawie przymusowego powołania do pracy fachowych sił technicznych z dziedziny budownictwa na rzecz odbudowy kraju.
M.P. 1947 nr 133 poz. 832 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1947 r. o nadaniu Komunalnej Kasie Oszczędności powiatu Bystrzyckiego w Bystrzycy uprawnień agenta dewizowego.
M.P. 1947 nr 132 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 września 1947 r. osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 132 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 132 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 października 1947 r. osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 132 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 października 1947 r. osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 132 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 września 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 132 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 września 1947 r. osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 132 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 września 1947 r. osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 132 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 lipca 1947 r. osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 131 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za wybitne zasługi położone przy organizacji Ubezpieczalni Społecznych w Katowicach i Bytomiu.
M.P. 1947 nr 131 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 października 1947 r. z okazji 50-lecia wydajnej, pełnej poświęcenia pracy w dziedzinie kolejnictwa.
M.P. 1947 nr 131 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 września 1947 r. za sprawną i ofiarną pracę na powierzonym stanowisku.
M.P. 1947 nr 131 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za zasługi położone przy odbudowie przemysłu.
M.P. 1947 nr 131 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za długoletnią pracę na polu kulturalno-artystycznym.
M.P. 1947 nr 131 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za wybitne zasługi położone przy ratowaniu zabytków i arcydzieł kultury polskiej.
M.P. 1947 nr 131 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za zasługi położone przy odnalezieniu i zabezpieczeniu archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
M.P. 1947 nr 131 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za długoletnią pracę w redakcji "Robotnika" i wierność ruchowi robotniczemu.
M.P. 1947 nr 131 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1947 r. za zasługi położone na polu pracy społecznej.
M.P. 1947 nr 131 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 października 1947 r. za wybitny udział w walce konspiracyjnej z okupantem.
M.P. 1947 nr 131 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 października 1947 r. za całokształt działalności społecznej.
M.P. 1947 nr 130 poz. 812 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 15 września 1947 r. w sprawie warunków uiszczania podatku gruntowego w ziemiopłodach pszenicą lub jęczmieniem zamiast żytem, oraz w sprawie określenia równoważników zamiennych pszenicy i jęczmienia za żyto.
M.P. 1947 nr 130 poz. 811 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 1 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie trybu powoływania poborców społecznych dla podatku gruntowego, zakresu ich działania oraz sposobu wynagrodzenia.
M.P. 1947 nr 129 poz. 810 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 3 października 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 129 poz. 809 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 3 października 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 129 poz. 808 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1947 r. o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw niemieckich osób prawnych prawa publicznego przechodzących na własność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
M.P. 1947 nr 129 poz. 807 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych w sprawie powołania Komisarza Rządowego do spraw organizacji gospodarki mięsnej.
M.P. 1947 nr 128 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 128 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 128 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 127 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 127 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 127 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 127 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 127 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 127 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 sierpnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 127 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 127 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 1 lipca 1947 r. za zasługi na polu organizacji życia gospodarczego i w pracy administracyjnej.
M.P. 1947 nr 126 poz. 795 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 23 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie przekazania znaków pomiarowych pod ochronę zarządów gminnych i miejskich.
M.P. 1947 nr 126 poz. 794 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 października 1947 r. w sprawie zwołania Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesję jesienną 1947 roku.
M.P. 1947 nr 125 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. za wybitne zasługi położone w pracy nad odbudową Fabryki Zapałek w Sianowie.
M.P. 1947 nr 125 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 września 1947 r. za wybitną i długoletnią działalność artystyczną.
M.P. 1947 nr 125 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 sierpnia 1947 r. w uznaniu wybitnych zasług przy organizowaniu i prowadzeniu Szpitala Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
M.P. 1947 nr 125 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 sierpnia 1947 r. za ratowanie tonących.
M.P. 1947 nr 125 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za działalność konspiracyjną w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 125 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za zasługi położone w dziele organizacji szkolnictwa zawodowego.
M.P. 1947 nr 125 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy i organizacji przemysłu energetycznego.
M.P. 1947 nr 125 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi położone przy odbudowie i organizacji ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1947 nr 125 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi położone w dziele odbudowy i uruchomienia przemysłu.
M.P. 1947 nr 125 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 125 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi położone przy zabezpieczeniu przed wywiezieniem do Niemiec biblioteki zamku Kórnickiego.
M.P. 1947 nr 125 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za zasługi przy ekstradycji zbrodniarzy wojennych z Niemiec.
M.P. 1947 nr 125 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za zasługi z okazji 5-letniego jubileuszu pracy społecznej na Górnym Śląsku.
M.P. 1947 nr 125 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi w dziele rozwoju życia gospodarczego i za pracę społeczną.
M.P. 1947 nr 125 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 1 lipca 1947 r. za zasługi w dziele niesienia pomocy ludności w Polsce.
M.P. 1947 nr 124 poz. 778 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 września 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1947 nr 123 poz. 777 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 8 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia w posiadanie niektórych gruntów przez gminę m. st. Warszawy.
M.P. 1947 nr 122 poz. 776 akt jednorazowy Orzeczenie nr 7 Ministra Komunikacji z dnia 22 sierpnia 1947 r. o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1947 nr 122 poz. 775 akt jednorazowy Orzeczenie nr 6 Ministra Komunikacji z dnia 29 maja 1947 r. o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1947 nr 122 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za wybitne zasługi położone przy organizacji życia gospodarczego.
M.P. 1947 nr 121 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 września 1947 r. za zasługi w pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1947 nr 121 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi w pracy kulturalno-oświatowej.
M.P. 1947 nr 121 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 września 1947 r. za wybitne zasługi położone przy uruchomieniu Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie, w rocznicę 25-lecia jej powstania.
M.P. 1947 nr 121 poz. 770 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 sierpnia 1947 r. za zasługi położone przy odbudowie i uruchomieniu Fabryki "Drucianka" im. Karola Wójcika w Warszawie.
M.P. 1947 nr 121 poz. 769 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 września 1947 r. za zasługi w pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1947 nr 121 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 września 1947 r. za wybitne zasługi w dziedzinie elektryfikacji wsi Okręgu Mazowieckiego.
M.P. 1947 nr 121 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 sierpnia 1947 r. za zasługi na polu organizacji życia gospodarczego.
M.P. 1947 nr 121 poz. 766 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 września 1947 r. za udział w walce konspiracyjnej z okupantem niemieckim.
M.P. 1947 nr 121 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 sierpnia 1947 r. za zasługi położone w walce z najeźdźcą niemieckim w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 121 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 września 1947 r. za wybitne zasługi w dziedzinie zbliżenia polsko-duńskiego.
M.P. 1947 nr 120 poz. 763 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 1947 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Lotnicza".
M.P. 1947 nr 120 poz. 762 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1947 r. w sprawie zasad systemu finansowego.
M.P. 1947 nr 119 poz. 761 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 września 1947 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia są wolne od podatku obrotowego.
M.P. 1947 nr 119 poz. 760 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 września 1947 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych wolnych od podatku dochodowego.
M.P. 1947 nr 119 poz. 759 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 września 1947 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania majątków włoskich oraz długów i wierzytelności w stosunku do Państwa Włoskiego, jego osób prawnych i obywateli.
M.P. 1947 nr 118 poz. 758 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 118 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 sierpnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 118 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 118 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 118 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 118 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 sierpnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 118 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 118 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 118 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 118 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 118 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 118 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za gorliwą i długoletnią pracę zawodową.
M.P. 1947 nr 118 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi na polu organizacji i usprawnienia administracji skarbowej.
M.P. 1947 nr 118 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za wybitne zasługi w dziedzinie usprawniania wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1947 nr 118 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za wybitne zasługi przy zawarciu układów z Francją z zakresu ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1947 nr 118 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za zasługi położone w dziele odbudowy kraju.
M.P. 1947 nr 117 poz. 742 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 lipca 1947 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.
M.P. 1947 nr 117 poz. 741 akt jednorazowy Orzeczenie nr 4 Ministra Komunikacji z dnia 19 sierpnia 1947 r. o przejściu na własność Gminy miasta Kostrzynia n/O. przedsiębiorstwa "Tramwaj w Kostrzyniu n/O.".
M.P. 1947 nr 117 poz. 740 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie zatwierdzenia statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Inwalidzkiego.
M.P. 1947 nr 116 poz. 739 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1947 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia liczby lustratorów społecznych i terminu ich powołania przy niektórych urzędach skarbowych (rewizyjnych).
M.P. 1947 nr 116 poz. 738 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1947 r. w sprawie ustalenia wykazu towarów, których ceny winny być notowane przez Komisję Notowań.
M.P. 1947 nr 116 poz. 737 akt jednorazowy Orzeczenie nr 5 Ministra Komunikacji z dnia 27 sierpnia 1947 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1947 nr 115 poz. 736 akt jednorazowy Orzeczenie nr 11 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 115 poz. 735 akt jednorazowy Orzeczenie nr 10 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 115 poz. 734 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1947 r. o ogłoszeniu dziewiątego wykazu przedsiębiorstw i nadań górniczych, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 114 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 sierpnia 1947 r. w uznaniu ofiarnego wysiłku załogi w dziele odbudowy polskiego przemysłu.
M.P. 1947 nr 114 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 sierpnia 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy dróg w Polsce.
M.P. 1947 nr 114 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 114 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za walkę w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 114 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za ofiarną pracę zawodową w Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie.
M.P. 1947 nr 114 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi położone w dziele odbudowy i usprawnienia miejskiej i międzymiastowej komunikacji w ramach wyścigu pracy.
M.P. 1947 nr 114 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za wybitne zasługi położone w dziedzinie przebudowy systemu podatkowego.
M.P. 1947 nr 114 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej oraz przy zabezpieczeniu zabytków muzealnych.
M.P. 1947 nr 114 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1947 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 114 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 sierpnia 1947 r. za zasługi położone w dziedzinie niesienia pomocy ludności zagranicą i w kraju.
M.P. 1947 nr 113 poz. 723 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 12 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Centralny Zarząd Wytwórni Materiałów Budowlanych".
M.P. 1947 nr 112 poz. 722 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie skasowania wydziałów motoryzacji i włączenia ich zakresu działania do zakresu działania wydziałów komunikacyjnych w urzędach wojewódzkich.
M.P. 1947 nr 112 poz. 721 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 sierpnia 1947 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad "Łódzką Koleją Elektryczną S. A." i nad "Łódzkimi Wąskotorowymi Elektrycznymi Kolejami Dojazdowymi S. A. ".
M.P. 1947 nr 112 poz. 720 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 sierpnia 1947 r. w sprawie skreślenia z wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 111 poz. 719 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1947 nr 110 poz. 718 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1947 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych w rolnictwie.
M.P. 1947 nr 110 poz. 717 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 czerwca 1947 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu.
M.P. 1947 nr 109 poz. 716 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1947 r. o ustaleniu wykazu spółdzielni kredytowych uprawnionych do prowadzenia rachunków bieżących w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1947 nr 109 poz. 715 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 4 lipca 1947 r. o ustaleniu okresów amortyzacji naprawianych budynków.
M.P. 1947 nr 109 poz. 714 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. w sprawie pozbawienia koncesji i likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych.
M.P. 1947 nr 108 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 108 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za wybitne zasługi położone przy odbudowie mostu kolejowego.
M.P. 1947 nr 108 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za wybitne zasługi położone dla rozwoju rybołówstwa morskiego.
M.P. 1947 nr 108 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za zasługi na polu pracy kulturalno-oświatowej i społecznej oraz w walce z klęską powodzi.
M.P. 1947 nr 108 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 108 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za zasługi położone na terenie Polonii berlińskiej w ramach "Komitetu Opieki nad Dzieckiem Polskim w Niemczech".
M.P. 1947 nr 108 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 lipca 1947 r. kapitana Gwardii Narodowej Republiki Nikaraguańskiej za zasługi położone dla Państwa Polskiego.
M.P. 1947 nr 108 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. obywateli Stanów Zjednoczonych A. P. za wybitne zasługi na polu rozwoju życia gospodarczego.
M.P. 1947 nr 108 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 lipca 1947 r. generałów i oficerów Armii Brytyjskiej za zasługi położone przy rewindykacji mienia polskiego z Niemiec.
M.P. 1947 nr 107 poz. 704 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów udzielanych studentom szkół akademickich i wyższych oraz uczniom szkół technicznych komunikacyjnych.
M.P. 1947 nr 106 poz. 703 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji z dnia 31 lipca 1947 r. w sprawie zniesienia Wojewódzkich Komisji Notowań Cen.
M.P. 1947 nr 106 poz. 702 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie ustalenia cen maksymalnych na artykuły przemysłowe.
M.P. 1947 nr 106 poz. 701 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych w sprawie regulaminu Komisji Notowań.
M.P. 1947 nr 106 poz. 700 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych w sprawie regulaminu Komisji Cennikowych.
M.P. 1947 nr 106 poz. 699 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, w sprawie powołania Komisyj Cennikowych przy wojewodach i prezydentach m. st. Warszawy i m. Łodzi i przekazania wojewodom uprawnień do powołania Komisyj Cennikowych przy starostach i prezydentach miast wydzielonych.
M.P. 1947 nr 105 poz. 698 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1947 r. w sprawie zarządu przymusowego nad majątkiem włoskim położonym na obszarze Państwa Polskiego.
M.P. 1947 nr 105 poz. 697 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1947 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Składy Papieru i Tektury" Stanisław Dolewski, Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.
M.P. 1947 nr 105 poz. 696 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1947 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Hurtownia Papieru Leon Dolewski - Spadkobiercy" Spółka jawna z siedzibą w Radomiu.
M.P. 1947 nr 104 poz. 695 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1947 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
M.P. 1947 nr 104 poz. 694 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie nadania statutu "Zrzeszeniu Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych".
M.P. 1947 nr 103 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 czerwca 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 103 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 czerwca 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 103 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 czerwca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 103 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 103 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 103 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 103 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 czerwca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 103 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 czerwca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 103 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi na polu opieki nad dzieckiem.
M.P. 1947 nr 103 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 103 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za wybitny udział w akcji przeciwpowodziowej w 1947 r.
M.P. 1947 nr 103 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi w zabezpieczeniu mienia państwowego.
M.P. 1947 nr 103 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za przechowanie w okresie okupacji sztandaru 15 p. piechoty.
M.P. 1947 nr 103 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi położone w dziele organizacji służby zdrowia.
M.P. 1947 nr 103 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za przyczynienie się do rozwoju odbudowy m. Bydgoszczy.
M.P. 1947 nr 103 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi w usprawnieniu administracji samorządowej i w akcji przeciwpowodziowej.
M.P. 1947 nr 103 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za ofiarne pełnienie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 103 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi na polu pracy społecznej.
M.P. 1947 nr 103 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi przy delimitacji granicy polsko-radzieckiej.
M.P. 1947 nr 103 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi w dziedzinie współpracy polsko-czechosłowackiej.
M.P. 1947 nr 102 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za wyjątkowo gorliwą i ofiarną pracę.
M.P. 1947 nr 102 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 czerwca 1947 r. za bohaterską i pełną poświęcenia walkę w obronie ładu i bezpieczeństwa w Kraju.
M.P. 1947 nr 102 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 lipca 1947 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 102 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 102 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 czerwca 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy portu w Elblągu.
M.P. 1947 nr 102 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi w dziele walki o polskość ludności polskiej w Niemczech.
M.P. 1947 nr 102 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi w czasie okupacji hitlerowskiej.
M.P. 1947 nr 102 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 czerwca 1947 r. za zasługi w walce zbrojnej o wolność i demokrację oraz czynny, ofiarny udział w organizowaniu działalności Krajowej Rady Narodowej w okresie podziemnym.
M.P. 1947 nr 102 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi położone dla Odrodzonego Wojska Polskiego.
M.P. 1947 nr 102 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 17 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi w dziele szerzenia przyjaźni dla Polski.
M.P. 1947 nr 102 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 czerwca 1947 r. za wybitnie ofiarną pracę na stanowisku burmistrza m. Tolkmicka.
M.P. 1947 nr 102 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 czerwca 1947 r. za zasługi w pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1947 nr 101 poz. 661 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego".
M.P. 1947 nr 100 poz. 660 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947 r. w sprawie wykonania § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województw krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego.
M.P. 1947 nr 99 poz. 659 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Pomocy Szkolnych".
M.P. 1947 nr 99 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 czerwca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 99 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 czerwca 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 99 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 czerwca 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 99 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 czerwca 1947 r. za udział w bohaterskiej obronie Wybrzeża w 1939 r.
M.P. 1947 nr 99 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 czerwca 1947 r. za zasługi w ramach działalności U.N.R.R.A. w Polsce.
M.P. 1947 nr 99 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 czerwca 1947 r. za zasługi położone przy repatriacji Polaków z Austrii.
M.P. 1947 nr 99 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 czerwca 1947 r. za pełną poświęcenia pracę nad zagospodarowaniem Ziem Odzyskanych.
M.P. 1947 nr 98 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 98 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 98 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 98 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi w niesieniu ludności polskiej pomocy sanitarnej, żywnościowej i odzieżowej obywateli państw obcych.
M.P. 1947 nr 97 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 czerwca 1947 r. za zasługi w dziele rozwoju życia gospodarczego i kulturalno-oświatowego.
M.P. 1947 nr 97 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 lipca 1947 r. za zasługi na polu pracy społecznej.
M.P. 1947 nr 97 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi położone przy uruchomieniu huty "Szczecin" w Stołczynie.
M.P. 1947 nr 97 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 czerwca 1947 r. za ofiarną pracę społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Żołnierza.
M.P. 1947 nr 96 poz. 643 akt jednorazowy Orzeczenie nr 9. Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 96 poz. 642 akt jednorazowy Orzeczenie nr 8 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 95 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za zasługi w dziele organizacji i usprawnienia administracji leśnej.
M.P. 1947 nr 95 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za wybitne zasługi w dziele organizacji Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.
M.P. 1947 nr 95 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy Elektrowni Warszawskiej.
M.P. 1947 nr 95 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za pełną poświęcenia pracę przy gaszeniu pożarów w zbombardowanym w 1939 r. Sejmie.
M.P. 1947 nr 95 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. z okazji 25-lecia pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 95 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. z okazji 50-lecia pracy zawodowej.
M.P. 1947 nr 95 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za zasługi w pracy społecznej.
M.P. 1947 nr 95 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za współpracę w odbudowie linii kolejowej.
M.P. 1947 nr 95 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za zasługi na polu organizacji życia kulturalnego w Polsce.
M.P. 1947 nr 95 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za bohaterską postawę w czasie napadu rabunkowego na Urząd Pocztowy w Ostrowiu Mazowieckim.
M.P. 1947 nr 95 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za zasługi w walce konspiracyjnej z okupantem niemieckim.
M.P. 1947 nr 95 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1947 r. za zasługi w dziedzinie współpracy kulturalnej polsko-włoskiej.
M.P. 1947 nr 94 poz. 629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa budowlanego "Hydrotrest".
M.P. 1947 nr 94 poz. 628 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa budowlanego "Beton-Stal".
M.P. 1947 nr 94 poz. 627 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Wybrzeża".
M.P. 1947 nr 94 poz. 626 uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Pomorskie".
M.P. 1947 nr 94 poz. 625 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Krakowskie".
M.P. 1947 nr 94 poz. 624 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Śląsko-Dąbrowskie".
M.P. 1947 nr 94 poz. 623 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Dolnośląskie".
M.P. 1947 nr 94 poz. 622 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Poznańskie".
M.P. 1947 nr 94 poz. 621 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Łódzkie".
M.P. 1947 nr 94 poz. 620 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Warszawskie".
M.P. 1947 nr 93 poz. 619 akt jednorazowy Orzeczenie nr 7 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1947 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 93 poz. 618 akt jednorazowy Orzeczenie nr 6 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 czerwca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 93 poz. 617 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1947 r. o zamknięciu sesji Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 1947 nr 92 poz. 616 akt jednorazowy Orzeczenie nr 5 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1947 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 92 poz. 615 akt jednorazowy Orzeczenie nr 4 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 92 poz. 614 akt jednorazowy Orzeczenie nr 3 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 czerwca 1947 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 91 poz. 613 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. w sprawie uprawnień młodocianych przy wyborach do rad zakładowych.
M.P. 1947 nr 91 poz. 612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych".
M.P. 1947 nr 91 poz. 611 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania i Ministrem Skarbu.
M.P. 1947 nr 91 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania i Ministrem Skarbu.
M.P. 1947 nr 91 poz. 609 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji Poznańskiego Banku Ziemian S. A. w Poznaniu.
M.P. 1947 nr 90 poz. 608 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 89 poz. 607 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1947 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.
M.P. 1947 nr 89 poz. 606 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1947 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego.
M.P. 1947 nr 88 poz. 605 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1947 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 88 poz. 604 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1947 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategoryj uczestników obrotu bezgotówkowego od obowiązków wynikających z dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1947 nr 88 poz. 603 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia liczby lustratorów społecznych i terminu ich powołania przy niektórych urzędach skarbowych (rewizyjnych).
M.P. 1947 nr 88 poz. 602 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. w sprawie wynagrodzenia lustratorów społecznych.
M.P. 1947 nr 88 poz. 601 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1947 r. w sprawie uprawnienia Banku Polska Kasa Opieki S.A. do prowadzenia rachunków bieżących w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1947 nr 87 poz. 600 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1947 r. o regulaminie Społecznych Komisji Doradczych przy Urzędach Zatrudnienia.
M.P. 1947 nr 87 poz. 599 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1947 r. w sprawie ogłoszenia statutu organizacyjnego Komitetu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
M.P. 1947 nr 87 poz. 598 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1947 r. w sprawie ogłoszenia statutu organizacyjnego Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
M.P. 1947 nr 87 poz. 597 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1947 r. o sposobie i trybie powoływania Obywatelskich Komisji Podatkowych.
M.P. 1947 nr 87 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie uchylenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu przepisów, dotyczących organizacji wewnętrznej, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.
M.P. 1947 nr 86 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 14 czerwca 1947 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 86 poz. 594 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 14 czerwca 1947 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 86 poz. 593 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 14 kwietnia 1947 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad Zakładami Granicznymi B-ci Albertynów, przy ul. Grochowskiej nr 194.
M.P. 1947 nr 85 poz. 592 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 czerwca 1947 r. o nadaniu regulaminu Państwowej Radzie Inwalidzkiej.
M.P. 1947 nr 85 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 maja 1947 r. za wybitnie aktywną pracę społeczną.
M.P. 1947 nr 85 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za zasługi w pracy samorządowej.
M.P. 1947 nr 84 poz. 589 akt jednorazowy Orzeczenie nr 3 Ministra Komunikacji z dnia 28 maja 1947 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1947 nr 84 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 maja 1947 r. za zasługi na polu współpracy polsko-meksykańskiej i polsko-nikaraguańskiej.
M.P. 1947 nr 84 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 maja 1947 r. za wybitne zasługi w dziedzinie odbudowy łączności na terenie Polski.
M.P. 1947 nr 84 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 84 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za zasługi w dziele współpracy polsko-czechosłowackiej.
M.P. 1947 nr 84 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 84 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za długoletnią, nienaganną i gorliwą pracę zawodową.
M.P. 1947 nr 84 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 84 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 84 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 84 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za gorliwą pracę społeczną.
M.P. 1947 nr 84 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za zasługi w organizowaniu zespołów transmisyjnych Polskiego Radia.
M.P. 1947 nr 83 poz. 568 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 31 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia niektórych gruntów w posiadanie przez gminę m. st. Warszawy.
M.P. 1947 nr 83 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za zasługi w dziele organizacji administracji celnej.
M.P. 1947 nr 83 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za zasługi w organizacji administracji państwowej oraz samorządowej.
M.P. 1947 nr 83 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 maja 1947 r. za długoletnią owocną pracę pedagogiczną.
M.P. 1947 nr 82 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 maja 1947 r. za wybitne zasługi w dziele Polsko-Czechosłowackiej współpracy kulturalnej.
M.P. 1947 nr 82 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 maja 1947 r. za zasługi na polu pracy państwowej.
M.P. 1947 nr 82 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 maja 1947 r. za wybitne zasługi w dziele pomocy deportowanym obywatelom polskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 maja 1947 r. za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 81 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1947 r. za przeżycie ponad 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 maja 1947 r. za zasługi w dziele organizacji samorządu.
M.P. 1947 nr 81 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 maja 1947 r. za zasługi położone przy rozminowaniu terenów Ziem Odzyskanych.
M.P. 1947 nr 81 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 maja 1947 r. za gorliwą i pełną poświęcenia pracę przy wytyczaniu granicy państwowej Polsko-Radzieckiej.
M.P. 1947 nr 81 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 maja 1947 r. za zasługi położone przy rewindykacji mienia polskiego z Niemiec.
M.P. 1947 nr 81 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 81 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 maja 1947 r. za wybitne zasługi w dziele organizacji przemysłu poligraficznego.
M.P. 1947 nr 81 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za zasługi w pracy społecznej i gospodarczej.
M.P. 1947 nr 81 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. z okazji jubileuszu 50-lecia pracy w Polskim Przemyśle Włókienniczym.
M.P. 1947 nr 81 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. za pełną poświęcenia pracę przy ratowaniu mostu na rzece Narew.
M.P. 1947 nr 81 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w akcji przeciwpowodziowej.
M.P. 1947 nr 81 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za bohaterską i pełną poświęcenia walkę z grupą faszystów ukraińskich w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 81 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za bohaterskie zachowanie się w walce z ukraińskimi bandami faszystowskimi w której zginął gen. broni Świerczewski Karol.
M.P. 1947 nr 81 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 81 poz. 541 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 11 kwietnia 1947 r. o odznaczeniu za wytrwałą, tysiącletnią walkę z naporem germańskim m. Gniezna.
M.P. 1947 nr 81 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1947 r. o odznaczeniu matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 81 poz. 539 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 listopada 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone: na polu organizacji życia gospodarczego i administracji publicznej, w pracy społecznej, w pracach kulturalno-oświatowych, przy uruchomieniu i zabezpieczeniu mienia państwowego oraz za gorliwą i wydajną pracę.
M.P. 1947 nr 81 poz. 538 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 listopada 1946 r. o odznaczeniu za działalność powojenną przy utrwaleniu demokratycznych form państwowości polskiej oraz za zasługi położone przy repolonizacji Dolnego Śląska.
M.P. 1947 nr 80 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 80 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 80 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 80 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 80 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 16 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
M.P. 1947 nr 79 poz. 532 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 września 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone przy organizacji powrotu polskich jednostek floty wojennej ze Szwecji do kraju oraz za troskliwą opiekę nad tymi jednostkami w okresie internowania.
M.P. 1947 nr 79 poz. 531 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 lipca 1946 r. o odznaczeniu za wybitną działalność polityczno-społeczną w okresie okupacji na terenie kraju i w obozach koncentracyjnych.
M.P. 1947 nr 79 poz. 530 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczeniu oficerów armii meksykańskiej byłych uczestników walk w Hiszpanii w bryg. J. Dąbrowskiego.
M.P. 1947 nr 79 poz. 529 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o odznaczeniu za zasługi przy zabezpieczeniu, odbudowie i organizacji przemysłu.
M.P. 1947 nr 79 poz. 528 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 27 stycznia 1946 r. o odznaczeniu w uznaniu wielkich zasług położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele odbudowy Demokratycznej państwowości polskiej i odbudowy gospodarczej ziem województwa Śląsko-Dąbrowskiego.
M.P. 1947 nr 78 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 maja 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 78 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 maja 1947 r. za ofiarną i pełną poświęcenia pracę.
M.P. 1947 nr 78 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 78 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 maja 1947 r. za wybitną, długoletnią działalność na polu krzewienia polskiej sztuki dramatycznej.
M.P. 1947 nr 78 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1947 r. za wybitne zasługi w dziele organizacji sportu robotniczego w Polsce.
M.P. 1947 nr 78 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1947 r. z okazji 40-letniego jubileuszu pracy scenicznej.
M.P. 1947 nr 78 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 maja 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 78 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 maja 1947 r. za wybitny udział w walce konspiracyjnej z okupantem niemieckim.
M.P. 1947 nr 78 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 maja 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy Polskiej Marynarki Handlowej.
M.P. 1947 nr 78 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. za zasługi położone na polu współpracy polsko-jugosłowiańskiej.
M.P. 1947 nr 78 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. z okazji jubileuszu 50-lecia pracy kompozytorskiej i pedagogicznej.
M.P. 1947 nr 78 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. za zasługi w pracy nad odbudową Gazowni Miejskiej w Nowej Soli.
M.P. 1947 nr 77 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 maja 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy komunikacji w Polsce.
M.P. 1947 nr 77 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za zasługi w usprawnieniu administracji państwowej oraz samorządowej.
M.P. 1947 nr 77 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za zasługi w walce zbrojnej z okupantem w partyzantce i ghetcie.
M.P. 1947 nr 77 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy przemysłu hutniczego, materiałów budowlanych i energetycznych oraz za wydajną pracę.
M.P. 1947 nr 77 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy przemysłu metalowego, skórzanego i paliw płynnych oraz za wydajną pracę.
M.P. 1947 nr 77 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi w walce konspiracyjnej z okupantem.
M.P. 1947 nr 77 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za zasługi w pracy społecznej i gospodarczej.
M.P. 1947 nr 77 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za przeżycie w jednym związku małżeńskim przeszło 50 lat.
M.P. 1947 nr 77 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 kwietnia 1947 r. za zasługi w dziele odbudowy przemysłu włókienniczego oraz za wydajną pracę.
M.P. 1947 nr 77 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone przy remoncie m/s "Sobieski".
M.P. 1947 nr 77 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 77 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. z okazji jubileuszu 50-letniej pracy naukowej i pedagogicznej.
M.P. 1947 nr 77 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 77 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 kwietnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 77 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 kwietnia 1947 r. za zasługi położone w dziele organizacji głównego Urzędu Likwidacyjnego i jego oddziałów.
M.P. 1947 nr 77 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 kwietnia 1947 r. za działalność w ramach UNRRA.
M.P. 1947 nr 77 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 19 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi na polu współpracy polsko-szwedzkiej.
M.P. 1947 nr 77 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za zasługi położone w dziedzinie współpracy polsko-meksykańskiej w latach 1945-1947.
M.P. 1947 nr 77 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za wydajną i pełną poświęcenia pracę przy budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborgu.
M.P. 1947 nr 77 poz. 496 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1947 r. w sprawie wysokości diet przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granicami kraju.
M.P. 1947 nr 77 poz. 495 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Komunikacji z dnia 10 maja 1947 r. o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1947 nr 76 poz. 494 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 stycznia 1947 r. o zmianie nazwy osiedla "Boernerowo" na "Bemowo".
M.P. 1947 nr 75 poz. 493 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, z dnia 28 lutego 1947 r. w sprawie przedstawienia kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1947 nr 75 poz. 492 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Techniczna Obsługa Rolnictwa - Przedsiębiorstwo Państwowe".
M.P. 1947 nr 74 poz. 491 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1947 r. o odznaczeniach osób, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 74 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r., o odznaczeniach obywateli w II rocznicę P.K.W.N. w wyróżnieniu zasług na polu pracy nad odrodzeniem państwowości polskiej, nad utrwaleniem jej podstaw demokratycznych i w odbudowie kraju.
M.P. 1947 nr 73 poz. 489 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 października 1946 r. o odznaczeniach oficerów szeregowych Armii Czerwonej za bohaterskie czyny i współdziałanie z wojskami polskimi w walkach o Warszawę.
M.P. 1947 nr 72 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za zasługi w usprawnieniu administracji samorządowej m. Szczecina.
M.P. 1947 nr 72 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za czynny udział w akcji ratowniczej podczas katastrofy budowlanej.
M.P. 1947 nr 72 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 lipca 1946 r. o odznaczeniu za bohaterską walkę w obronie ustroju demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1947 nr 72 poz. 485 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 13 lipca 1946 r. o odznaczeniu za zasługi w budownictwie nowej Demokratycznej Polski.
M.P. 1947 nr 72 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 5 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o wydzieleniu z administracji państwowej "Przedsiębiorstwa Budowlanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego".
M.P. 1947 nr 72 poz. 483 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 maja 1947 r. w sprawie współpracy rad narodowych z władzami skarbowymi w dziedzinie budżetowej i gospodarki finansowej samorządu, podjęta na podstawie art. 16 lit. a) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1947 nr 71 poz. 482 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 czerwca 1946 r. o odznaczeniu za zasługi w walce z najeźdźcą niemieckim o wyzwolenie Polski.
M.P. 1947 nr 71 poz. 481 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu Związku Harcerstwa Polskiego za działalność konspiracyjną w okresie okupacji i ofiarną pracę na polu społeczno-wychowawczym.
M.P. 1947 nr 71 poz. 480 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu za zasługi w działalności konspiracyjnej w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 71 poz. 479 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu za działalność konspiracyjną w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 71 poz. 478 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone w walce z okupantem i za udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 71 poz. 477 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone w walce z okupantem i za udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 71 poz. 476 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone w walce z okupantem i za udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 71 poz. 475 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 maja 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone w walce z okupantem i za udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 71 poz. 474 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 maja 1946 r. o odznaczeniu za zasługi położone na polu zbliżenia kulturalnego między Związkiem Radzieckim i Polską.
M.P. 1947 nr 71 poz. 473 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu za zasługi w dziele zespolenia z Macierzą i za owocną pracę przy odbudowie Wybrzeża.
M.P. 1947 nr 71 poz. 472 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu za zasługi w dziele utrwalenia przyjaźni polsko-radzieckiej.
M.P. 1947 nr 71 poz. 471 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 5 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu za owocną pracę przy odbudowie Wybrzeża.
M.P. 1947 nr 71 poz. 470 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 marca 1946 r. o odznaczeniu za nieugiętą walkę Bratniego Narodu Jugosłowiańskiego z hitleryzmem i faszyzmem, śmiertelnymi wrogami Słowiańszczyzny i za zasługi poniesione w tej walce.
M.P. 1947 nr 71 poz. 469 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 grudnia 1945 r. o odznaczeniu za zasługi w pracy nad podniesieniem rolnictwa w Odrodzonej Polsce.
M.P. 1947 nr 70 poz. 468 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 69 poz. 467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 16 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia w posiadanie niektórych gruntów przez gminę m. st. Warszawy.
M.P. 1947 nr 69 poz. 466 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1947 r. o przejmowaniu przez państwową służbę archiwalną archiwów i akt poniemieckich na Ziemiach Odzyskanych i obszarze b. w. m. Gdańska.
M.P. 1947 nr 68 poz. 465 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1947 r. o udzieleniu obywatelom zezwolenia na przyjęcie i noszenie orderów państw obcych.
M.P. 1947 nr 67 poz. 464 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 października 1946 r. o odznaczeniach za działalność powojenną przy odbudowie gospodarczej i kulturalnej na terenie Ziemi Lubuskiej Województwa Poznańskiego.
M.P. 1947 nr 67 poz. 463 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach za zasługi, położone przy organizacji Ministerstwa Informacji i Propagandy, oraz za wydajną pracę.
M.P. 1947 nr 67 poz. 462 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych W.P. za gorliwą pracę i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 66 poz. 461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1947 r. w sprawie ustalenia wysokości pożyczek udzielanych przez spółdzielnie kredytowe i komunalne kasy oszczędności korzystające z ulg w podatku obrotowym i podatku dochodowym.
M.P. 1947 nr 65 poz. 460 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 21 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia w posiadanie przez gminę niektórych gruntów w m. st. Warszawie.
M.P. 1947 nr 64 poz. 459 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 1947 r. o odznaczeniach.
M.P. 1947 nr 63 poz. 458 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu "Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych".
M.P. 1947 nr 63 poz. 457 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1947 r. ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane obligacje Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. przez władze i urzędy państwowe.
M.P. 1947 nr 62 poz. 456 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1947 r. o odznaczeniach za zwycięskie dowodzenie Armią Czechosłowacką oraz za wybitne zasługi położone w walce ze wspólnym wrogiem niemieckim o wolność narodów słowiańskich.
M.P. 1947 nr 62 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w dziedzinie współpracy Polsko-Czechosłowackiej.
M.P. 1947 nr 61 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 61 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 60 poz. 452 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Komunikacji z dnia 24 kwietnia 1947 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1947 nr 60 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 29 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia w posiadanie niektórych gruntów przez gminę m. st. Warszawy.
M.P. 1947 nr 59 poz. 450 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa o odznaczeniu z dnia 28 marca 1947 r. za ofiarną pracę społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Żołnierza.
M.P. 1947 nr 59 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 59 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 59 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 59 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 59 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 59 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 59 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 59 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za ofiarną pracę społeczno-organizacyjną i zawodową, w różnych dziedzinach przemysłu.
M.P. 1947 nr 59 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za zasługi w dziele organizacji odbudowy i uruchomienia cementowni "Groszowice".
M.P. 1947 nr 59 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wyjątkowo sumienną, wytrwałą i ofiarną pracę przy budowie mostu kolejowego przez Wisłę w Toruniu.
M.P. 1947 nr 59 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wyjątkowo gorliwą i ofiarną pracę w wojskowych warsztatach remontu samochodów.
M.P. 1947 nr 59 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za ocalenie z czasów okupacji zbiorów naukowych Gimnazjum i Liceum w Jarosławiu.
M.P. 1947 nr 59 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wyjątkowo ofiarną pracę przy budowie i szybkim uruchomieniu Radiostacji Warszawa II.
M.P. 1947 nr 59 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za zasługi na polu szerzenia sztuki teatralnej, muzycznej i tanecznej w latach 1944-45.
M.P. 1947 nr 59 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi na polu krzewienia kultury muzycznej.
M.P. 1947 nr 59 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za czynny udział w walce zbrojnej z okupantem.
M.P. 1947 nr 59 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za udział w akcji cywilnego oporu wobec okupanta.
M.P. 1947 nr 59 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wybitny udział w konspiracyjnej walce z okupantem niemieckim.
M.P. 1947 nr 59 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi położone w pracy społeczno-organizacyjnej.
M.P. 1947 nr 59 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. na polu organizacji Samorządu Wojewódzkiego.
M.P. 1947 nr 59 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wyjątkowo gorliwą i ofiarną pracę nad odbudową mostu przez rzekę Wartę pod Sieradzem.
M.P. 1947 nr 59 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 kwietnia 1947 r. za wyjątkowo sumienną i gorliwą pracę przy odbudowie linii kolejowej Białystok - Osowiec - Grajewo.
M.P. 1947 nr 59 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za zasługi przy uruchomieniu Zakładów Siły, Światła i Wody w Poznaniu oraz za zasługi na polu pracy społeczno-państwowej.
M.P. 1947 nr 59 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za długoletnią pracę sceniczną.
M.P. 1947 nr 59 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi na polu organizacji zakładów leczniczych w Polsce.
M.P. 1947 nr 59 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi na polu organizacji pomocy Polsce.
M.P. 1947 nr 59 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi na polu ścigania niemieckich przestępców wojennych oraz okazywanie pomocy delegacji polskiej podczas procesu w Norymberdze.
M.P. 1947 nr 59 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za wybitne zasługi w dziele odbudowy Stolicy.
M.P. 1947 nr 59 poz. 421 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za zasługi w usprawnieniu administracji Lasów Państwowych.
M.P. 1947 nr 59 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 kwietnia 1947 r. za zasługi na polu organizacji i usprawnienia administracji publicznej.
M.P. 1947 nr 59 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 marca 1947 r. generała broni Świerczewskiego Karola, Wiceministra Obrony Narodowej, b. dowódcy 2-ej Armii Wojska Polskiego, zwycięscy z nad Nysy Łużyckiej - w uznaniu jego zasług przy formowaniu i organizowaniu Wojska Polskiego - oraz za zwycięskie dowodzenie w walce z niemieckim faszyzmem.
M.P. 1947 nr 59 poz. 418 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 9 stycznia 1947 r. o odznaczeniu.
M.P. 1947 nr 59 poz. 417 obowiązujący Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii.
M.P. 1947 nr 58 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 1947 r. o odznaczeniach za dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą.
M.P. 1947 nr 58 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w pracy społecznej.
M.P. 1947 nr 58 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1947 r. o odznaczeniach za długoletnią pracę artystyczną na scenach polskich.
M.P. 1947 nr 58 poz. 413 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1947 r. o odznaczeniach za dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 58 poz. 412 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w dziele pomocy repatriantom polskim z Zachodu.
M.P. 1947 nr 58 poz. 411 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w okresie walki z okupantem w ruchu spółdzielczym.
M.P. 1947 nr 58 poz. 410 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za ofiarną i pełną zapału pracę przy uruchomieniu Stoczni w Pleniewie.
M.P. 1947 nr 58 poz. 409 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za 50-letnie pożycie w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 58 poz. 408 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za pełną poświęcenia pracę przy odbudowie Gmachu Sejmowego.
M.P. 1947 nr 58 poz. 407 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za zasługi położone w walce o utrzymanie polskości na ziemiach Śląska Opolskiego przed połączeniem ich z Macierzą i czynny udział w pracach Związku Polaków w Niemczech.
M.P. 1947 nr 58 poz. 406 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za gorliwą i pełną poświęcenia pracę.
M.P. 1947 nr 58 poz. 405 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi na polu nauki dla dobra całej ludzkości oraz w dziele utrwalenia więzów przyjaźni polsko-francuskiej.
M.P. 1947 nr 58 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji Domu Bankowego Dr. Józef Kugel i S-ka, Spółka Komandytowa w Gdyni.
M.P. 1947 nr 57 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 57 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 56 poz. 401 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1947 r. o odznaczeniu na wniosek Ministerstwa Kultury i Sztuki, z okazji jubileuszu 50-lecia pracy scenicznej.
M.P. 1947 nr 56 poz. 400 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1946 r. o odznaczeniach obywateli za zasługi w dziele przebudowy gospodarczej wsi polskiej, na wniosek Centralnego Komitetu Wykonawczego P.P.S.
M.P. 1947 nr 55 poz. 399 uznany za uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 marca 1947 r. w sprawie wyłączenia przedsiębiorstwa stanowiącego własność "Międzynarodowego Towarzystwa Wagonów Sypialnych i Wielkich Ekspresów Europejskich" spod działania ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
M.P. 1947 nr 54 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 54 poz. 397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 12 marca 1947 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1947 nr 53 poz. 396 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1947 r. nr F.1.149/46 o sposobie wykonywania kontroli seryjnej eteru etylowego do narkozy wprowadzanego do obrotu.
M.P. 1947 nr 52 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Poznańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach na wniosek Poznańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli, którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli, którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 392 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach na terenie Pruszkowa, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 391 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na terenie Pruszkowa, obywateli, którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 390 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach na wniosek Katowickiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 389 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 386 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli, którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 384 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 381 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 378 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniu za wieloletnią pracę kierowniczą w teatrach.
M.P. 1947 nr 52 poz. 377 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 stycznia 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 376 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Wrocławskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 375 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Poznańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli, którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 374 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Poznańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 52 poz. 373 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, obywateli, którzy przeżyli przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1947 nr 52 poz. 372 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach matek licznego potomstwa na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej.
M.P. 1947 nr 52 poz. 371 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o nadaniach odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 52 poz. 370 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 października 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 52 poz. 369 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 52 poz. 368 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1946 r. o odznaczeniach pracowników państwowych.
M.P. 1947 nr 52 poz. 367 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 października 1946 r. o odznaczeniach obywateli za ofiarną pracę przy urządzaniu Muzeum Wojska Polskiego w okresie od grudnia 1945 r. do października 1946 r.
M.P. 1947 nr 52 poz. 366 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach, na wniosek Ministra Oświaty, obywateli za zasługi położone na polu działalności oświatowej i kulturalnej.
M.P. 1947 nr 52 poz. 365 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach oficerów i szeregowych Wojsk Lotniczych, za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 52 poz. 364 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach generałów, oficerów i szeregowych 27 Zarządu Budownictwa Obronnego Armii Czerwonej b. I-Białoruskiego Frontu, za wybitne zasługi położone w dziele budowy mostów, przepraw i rozminowania Pragi, Warszawy i szeregu innych miejscowości na terenie Polski.
M.P. 1947 nr 52 poz. 363 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach obywateli za działalność powojenną przy utrwaleniu demokratycznych form państwowości polskiej.
M.P. 1947 nr 52 poz. 362 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach pracowników Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego za zasługi położone na polu organizacji administracji państwowej.
M.P. 1947 nr 51 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1947 r. w sprawie ogłoszenia stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza".
M.P. 1947 nr 51 poz. 360 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w okresie walki z okupantem w ruchu spółdzielczym.
M.P. 1947 nr 51 poz. 359 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w pracach polskiego podziemia w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 51 poz. 358 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za wyjątkowo wytrwałą, ofiarną i pełną poświęcenia pracę nad terminowym ukończeniem budowy mostu na Wiśle w Tczewie.
M.P. 1947 nr 51 poz. 357 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 listopada 1946 r. o odznaczeniach pracowników Państwowego Monopolu Solnego.
M.P. 1947 nr 51 poz. 356 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 listopada 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi położone w walce ze wspólnym wrogiem niemieckim o wolność i demokrację Narodów Słowiańskich.
M.P. 1947 nr 51 poz. 355 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 listopada 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi położone w walce ze wspólnym wrogiem niemieckim o wolność i demokrację Narodów Słowiańskich.
M.P. 1947 nr 51 poz. 354 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 9 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za czyny odwagi i męstwa wykazane w walce z niemieckim najeźdźcą podczas kampanii wrześniowej 1939 roku oficerów i szeregowych.
M.P. 1947 nr 51 poz. 353 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oficerów, podoficerów i szeregowych W.P.
M.P. 1947 nr 51 poz. 352 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za zasługi położone w dziele organizacji Komisji i jej delegatur oraz skutecznej walki z nadużyciami.
M.P. 1947 nr 51 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za bohaterski udział w walkach przeciw hitlerowskiemu najeźdźcy członków Polskiego Ruchu Oporu we Francji.
M.P. 1947 nr 51 poz. 350 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za zasługi położone przy odbudowie spalonych urządzeń fabrycznych.
M.P. 1947 nr 51 poz. 349 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za zasługi położone przy odbudowie i uruchomieniu fabryki chemicznej "Boruta" w Zgierzu.
M.P. 1947 nr 51 poz. 348 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach pracowników Fabryk Chemicznych "D-ra Romana Maya" w Luboniu.
M.P. 1947 nr 51 poz. 347 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za ukrycie i przechowanie w okresie okupacji sztandaru 83 P. Piechoty.
M.P. 1947 nr 51 poz. 346 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za bohaterską postawę ludności i jednostek wojskowych marynarki w obronie miasta we wrześniu 1939 roku.
M.P. 1947 nr 51 poz. 345 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi położone w dziele odbudowy mostów drogowych przez Wisłę i Bzurę pod Wyszogrodem oraz za pełną poświęcenia pracę, odznaczyć następujących obywateli z terenu Płocka i Wyszogrodu.
M.P. 1947 nr 51 poz. 344 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniu za zasługi położone w pracy społeczno-politycznej i czynny udział w ruchu robotniczym aż do momentu bohaterskiej śmierci z rąk hitlerowskiego okupanta-barbarzyńcy.
M.P. 1947 nr 51 poz. 343 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za gorliwą i sumienną pracę w administracji skarbowej na przestrzeni 50-ciu lat.
M.P. 1947 nr 51 poz. 342 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za zasługi położone w dziele odbudowy szkolnictwa przez zainicjowanie i umiejętne przeprowadzenie akcji budowy publicznych szkół powszechnych na terenie powiatu kaliskiego.
M.P. 1947 nr 51 poz. 341 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 stycznia 1947 r. o odznaczeniach obywateli.
M.P. 1947 nr 51 poz. 340 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 51 poz. 339 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 51 poz. 338 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 51 poz. 337 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w pracy konspiracyjnej w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 51 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 listopada 1946 r. o odznaczeniach za szczególnie wydajną pracę przy odbudowie, zorganizowaniu i doprowadzeniu do przeładunku pierwszych 5 milionów ton węgla w ciągu 16 miesięcy pracy, pracowników działu Przeładunków Morskich Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego.
M.P. 1947 nr 51 poz. 335 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 listopada 1946 r. o odznaczeniach za wzorową i ofiarną pracę pracowników Zjednoczenia Kopalń Rudy Żelaznej.
M.P. 1947 nr 51 poz. 334 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 listopada 1946 r. o odznaczeniach pracowników Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego.
M.P. 1947 nr 51 poz. 333 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 listopada 1946 r. o odznaczeniach za wzorową i ofiarną pracę pracowników Zjednoczenia Przemysłu Cynkowego.
M.P. 1947 nr 51 poz. 332 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 października 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, oficerów i szeregowych Służby Sprawiedliwości.
M.P. 1947 nr 51 poz. 331 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 lipca 1946 r. o odznaczeniach oficerów i szeregowych D.O.W.-V za sumienną pracę i gorliwe wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 51 poz. 330 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach za zasługi przy zabezpieczeniu, odbudowie i organizacji przemysłu metalowego w Polsce.
M.P. 1947 nr 51 poz. 329 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach za zasługi przy organizacji administracji państwowej i za wydajną pracę.
M.P. 1947 nr 51 poz. 328 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w dziele organizacji administracji pocztowej i służby pocztowo-teletechnicznej na terenie Dyrekcji Okręgowej Poczt i Telegrafów - Katowice.
M.P. 1947 nr 51 poz. 327 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 maja 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 50 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Kierownika Ministerstwa Informacji i Propagandy z dnia 29 marca 1947 r. o ustanowieniu nadzoru państwowego dla przedsiębiorstw poligraficznych i drukarń, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 49 poz. 325 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia przeciętnych zarobków miesięcznych, stanowiących podstawę ubezpieczenia pracowników rolnych.
M.P. 1947 nr 48 poz. 324 uchylony Zarządzenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 8 kwietnia 1947 r., o świadectwach broni posiadanej przez straże ochronne.
M.P. 1947 nr 47 poz. 323 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. o zatwierdzaniu zmian w statucie organizacyjnym Ministerstwa Skarbu.
M.P. 1947 nr 46 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1947 r. o składzie i zakresie działania społecznych komisji doradczych przy urzędach zatrudnienia.
M.P. 1947 nr 46 poz. 321 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1947 r. w sprawie upoważnienia niektórych instytucyj kredytowych do zawierania umów sprzedaży lub dzierżawy mienia nierolniczego, przekazywanego przez Państwo na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
M.P. 1947 nr 45 poz. 320 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 kwietnia 1947 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 1947 nr 44 poz. 319 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1947 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu przedsiębiorstw, niemieckich i gdańskich osób prawnych prawa publicznego przechodzących na własność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
M.P. 1947 nr 44 poz. 318 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1947 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 43 poz. 317 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 października 1946 r. o odznaczeniach, za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 43 poz. 316 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 13 września 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone w dziele budowy demokratycznej Polski.
M.P. 1947 nr 43 poz. 315 uznany za uchylony Obwieszczenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 1 stycznia 1947 r. w sprawie taryfy składek na ubezpieczenie budowli od ognia.
M.P. 1947 nr 42 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1947 r. o ogłoszeniu wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 42 poz. 313 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 marca 1947 r. o ogłoszeniu dziesiątego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych podlegających przejęciu na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 42 poz. 312 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 25 marca 1947 r. o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 41 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Kierownika Ministerstwa Informacji i Propagandy z dnia 18 marca 1947 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 41 poz. 310 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1947 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 41 poz. 309 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1947 r. o ogłoszeniu dziesiątego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, podlegających przejęciu na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 41 poz. 308 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1947 r. o ogłoszeniu szóstego wykazu nadań górniczych, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 40 poz. 307 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 marca 1947 r. o ogłoszeniu ósmego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 40 poz. 306 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 lutego 1947 r. o ogłoszeniu siódmego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 40 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Kierownika Ministerstwa Informacji i Propagandy z dnia 4 marca 1947 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 39 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Kierownika Ministerstwa Informacji i Propagandy z dnia 27 lutego 1947 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 39 poz. 303 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1947 r. o ogłoszeniu ósmego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 39 poz. 302 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1947 r. o ogłoszeniu siódmego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 39 poz. 301 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1947 r. o ogłoszeniu piątego wykazu nadań górniczych przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 39 poz. 300 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1947 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu nadań górniczych przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 39 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 listopada 1946 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu nadań górniczych przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 38 poz. 298 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1947 r. o odznaczeniach matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 37 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 marca 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1947 nr 36 poz. 296 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach obywateli.
M.P. 1947 nr 36 poz. 295 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach za zasługi położone w walce o polskość i wyzwolenie Śląska Opolskiego i połączenie go z Macierzą oraz społeczne wyzwolenie polskiej klasy robotniczej.
M.P. 1947 nr 36 poz. 294 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniu za zasługi położone w dziele zorganizowania polonii Radzieckiej w szeregach Z.P.P. oraz repatriacji obywateli polskich w Z.S.R.R.
M.P. 1947 nr 36 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniu za zasługi położone w walce z niemieckim najeźdźcą w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 36 poz. 292 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi położone w dziele budowy sanatorium Dziecięcego w Otwocku i aprowizacji sanatoriów przeciwgruźliczych w Polsce.
M.P. 1947 nr 36 poz. 291 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach za wieloletnią pracę kierowniczą w teatrach.
M.P. 1947 nr 36 poz. 290 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1947 r. o odznaczeniach na terenie Województwa Śląsko-Dąbrowskiego.
M.P. 1947 nr 35 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 marca 1947 r. o ogłoszeniu jedenastego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 35 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu dziesiątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 35 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Kierownika Ministerstwa Informacji i Propagandy z dnia 15 lutego 1947 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 34 poz. 286 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o odznaczeniach obywateli za działalność konspiracyjną w czasie okupacji na terenie całego kraju.
M.P. 1947 nr 33 poz. 285 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 32 poz. 284 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 grudnia 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w dziele zorganizowania Odrodzonego Wojska Polskiego i bohaterskie czyny w walce z niemieckim najeźdźcą.
M.P. 1947 nr 31 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 30 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada 1946 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu nadań górniczych, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1947 nr 29 poz. 281 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach obywateli szwedzkich za wybitne zasługi w akcji opieki nad obywatelami polskimi w czasie ich pobytu w Szwecji i w czasie repatriacji.
M.P. 1947 nr 29 poz. 280 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniach obywateli za wybitne zasługi położone w historycznym dziele przeprowadzenia unifikacji prawa cywilnego.
M.P. 1947 nr 29 poz. 279 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1947 r. o odznaczeniach matek licznego potomstwa.
M.P. 1947 nr 29 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1946 r. o odznaczeniach obywateli za zasługi położone przy odbudowie Gazowni Miejskiej w Warszawie i za czynny udział w pracy społeczno-politycznej w m. st. Warszawie.
M.P. 1947 nr 29 poz. 277 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1946 r. o odznaczeniach obywateli za zasługi położone na polu organizacji służby zdrowia w Polsce.
M.P. 1947 nr 29 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 lipca 1946 r. o odznaczeniach pracowników Huty "Pokój" w Gliwicach za zasługi położone przy odbudowie i uruchomieniu oddziału Huty.
M.P. 1947 nr 29 poz. 275 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 września 1946 r. o odznaczeniach miejscowości za okazywaną pomoc oddziałom partyzanckim w okresie okupacji i oddziałom Wojska Polskiego w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. oraz za wydatny udział ludności w konspiracji w okresie okupacji.
M.P. 1947 nr 29 poz. 274 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach pracowników Państw. Fabr. Liczników i Zegarów Elektr. w Świdnicy.
M.P. 1947 nr 29 poz. 273 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach obywateli za wybitne zasługi położone w pracach przy organizacji i uruchomieniu Państw. Wytwórni Urządzeń Radiotechnicznych w Bielawie.
M.P. 1947 nr 29 poz. 272 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach obywateli za pracę w dziedzinie organizacji sanatorium i wyjątkowo troskliwą opiekę nad rannymi i cierpiącymi żołnierzami W.P.
M.P. 1947 nr 29 poz. 271 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 20 lipca 1946 r. o odznaczeniach oficerów za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach pracowników zakładów przemysłowych podlegających Zjednoczeniu Maszyn Rolniczych w Łodzi, za zasługi na polu organizacji życia gospodarczego w Polsce.
M.P. 1947 nr 29 poz. 269 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lipca 1946 r. o odznaczeniach obywateli.
M.P. 1947 nr 29 poz. 268 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 267 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 266 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 grudnia 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 262 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 grudnia 1946 r. o odznaczeniu za wybitne zasługi położone w dziele opieki nad repatriantami polskimi w Szwecji.
M.P. 1947 nr 29 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 26 listopada 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 260 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 26 listopada 1946 r. o odznaczeniach pracowników Zjednoczonych Fabryk Maszyn "Kotłów i Wagonów" L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper.
M.P. 1947 nr 29 poz. 259 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 listopada 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 258 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 listopada 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 listopada 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą, oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.
M.P. 1947 nr 29 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 listopada 1946 r. o odznaczeniach profesorów, asystentów i pracowników Akademii Górniczej w Krakowie.
M.P. 1947 nr 29 poz. 255 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 listopada 1946 r. o odznaczeniach obywateli polskich i obcych na terytorium Francji.
M.P. 1947 nr 29 poz. 254 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 listopada 1946 r. o odznaczeniach obywateli na terenie woj. Białostockiego.
M.P. 1947 nr 29 poz. 253