Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 28 maja 1984 r. w sprawie dziedzin techniki, w których są nadawane stopnie specjalizacji zawodowej inżynierów.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1984-05-28
Date of entry into force:
1984-06-22
Date of binding force:
1984-06-22
Date of repeal:
1993-11-12
Issuing authority:
  • MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)