Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1997 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-10-12
Date of entry into force:
1997-10-31
Date of binding force:
1997-10-31
Date of repeal:
2001-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)