Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of publication:
2006-02-15
Date of announcement:
2003-11-21
Date of entry into force:
2003-11-21
Date of binding force:
2003-11-21