Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
2006-02-15
Date of announcement:
2005-11-18
Date of entry into force:
2006-03-02
Date of binding force:
2006-03-02
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)