Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2007 nr 100 poz. 1092 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO liŚ
M.P. 2007 nr 100 poz. 1091 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych
M.P. 2007 nr 100 poz. 1090 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P. 2007 nr 100 poz. 1089 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2007 nr 100 poz. 1088 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
M.P. 2007 nr 100 poz. 1087 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2007 nr 100 poz. 1086 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2007 nr 100 poz. 1085 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wejścia Polski do strefy Schengen
M.P. 2007 nr 100 poz. 1084 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upamiętnienia 26. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
M.P. 2007 nr 100 poz. 1083 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie traktatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.
M.P. 2007 nr 100 poz. 1082 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
M.P. 2007 nr 100 poz. 1081 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2007 nr 100 poz. 1080 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy
M.P. 2007 nr 100 poz. 1079 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2007 nr 99 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.
M.P. 2007 nr 98 poz. 1077 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami
M.P. 2007 nr 97 poz. 1076 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2007 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1075 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2008
M.P. 2007 nr 97 poz. 1074 uchylony Zarządzenie Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2007 nr 97 poz. 1073 uchylony Zarządzenie Nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2007 nr 97 poz. 1072 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r
M.P. 2007 nr 97 poz. 1071 obowiązujący Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1070 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r
M.P. 2007 nr 97 poz. 1069 obowiązujący Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1068 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r
M.P. 2007 nr 97 poz. 1067 obowiązujący Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1066 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r
M.P. 2007 nr 97 poz. 1065 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1064 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r
M.P. 2007 nr 97 poz. 1063 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1062 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1061 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 97 poz. 1060 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 15 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r
M.P. 2007 nr 97 poz. 1059 obowiązujący Porozumienie z dnia 15 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1058 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2008 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1057 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach
M.P. 2007 nr 96 poz. 1056 uchylony Zarządzenie Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 96 poz. 1055 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Sieniawka - Zittau-Nord (B178) do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1054 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Sieniawka - Zittau-Nord (B178) do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1053 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o skreśleniu przejścia granicznego Dobieszczyn - Hintersee w załączniku nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1052 uchylony Porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o skreśleniu przejścia granicznego Dobieszczyn - Hintersee w załączniku nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1051 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Gazdowice - Gustebieser Loose do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1050 uchylony Porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Gazdowice - Gustebieser Loose do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1049 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica (Park Mużakowski) - Bad Muskau (Furst-Puckler-Park) do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1048 obowiązujący Porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica (Park Mużakowski) - Bad Muskau (Furst-Puckler-Park) do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1047 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 8 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Świnoujście - Garz do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1046 uchylony Porozumienie z dnia 8 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Świnoujście - Garz do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1045 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 10 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1044 obowiązujący Porozumienie z dnia 10 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1043 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 3 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1042 obowiązujący Porozumienie z dnia 3 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 95 poz. 1041 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2007 nr 95 poz. 1040 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2007 nr 95 poz. 1039 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2007 nr 95 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 95 poz. 1037 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną
M.P. 2007 nr 94 poz. 1036 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej
M.P. 2007 nr 94 poz. 1035 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 94 poz. 1034 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 94 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2008 r.
M.P. 2007 nr 94 poz. 1032 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2008
M.P. 2007 nr 94 poz. 1031 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500, na I kwartał 2008 r.
M.P. 2007 nr 94 poz. 1030 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 94 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 94 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 94 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 94 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 94 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Nr 11 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do parlamentu Europejskiego
M.P. 2007 nr 94 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Nr 10 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do parlamentu Europejskiego
M.P. 2007 nr 93 poz. 1023 Komunikat Nr 12/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2007 nr 93 poz. 1022 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 93 poz. 1021 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Nowej Zelandii o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego
M.P. 2007 nr 93 poz. 1020 obowiązujący Porozumienie z dnia 14 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Nowej Zelandii o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego
M.P. 2007 nr 93 poz. 1019 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1018 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1017 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1016 obowiązujący Porozumienie z dnia 31 stycznia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1015 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 93 poz. 1014 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 93 poz. 1013 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 października 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Damaszku dnia 16 grudnia 2004 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1012 obowiązujący Porozumienie z dnia 31 października 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Damaszku dnia 16 grudnia 2004 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1011 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych, sporządzonym w Trypolisie dnia 2 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1010 obowiązujący Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych
M.P. 2007 nr 92 poz. 1009 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2007 nr 92 poz. 1008 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2007 nr 92 poz. 1007 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
M.P. 2007 nr 92 poz. 1006 obowiązujący Zarządzenie Nr 16 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy
M.P. 2007 nr 92 poz. 1005 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2007-2012
M.P. 2007 nr 92 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 998 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 997 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 92 poz. 996 obowiązujący Postanowienie Nr 9 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2007 nr 92 poz. 995 obowiązujący Postanowienie Nr 8 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2007 nr 91 poz. 994 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
M.P. 2007 nr 91 poz. 993 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2007 nr 91 poz. 992 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2008
M.P. 2007 nr 91 poz. 991 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, podpisanej w Płocku w dniu 1 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 91 poz. 990 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży
M.P. 2007 nr 91 poz. 989 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile, podpisanej w Santiago dnia 17 listopada 2006 r.
M.P. 2007 nr 91 poz. 988 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile
M.P. 2007 nr 90 poz. 987 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
M.P. 2007 nr 90 poz. 986 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
M.P. 2007 nr 90 poz. 985 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 90 poz. 984 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2007 r.
M.P. 2007 nr 90 poz. 983 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2007 r.
M.P. 2007 nr 90 poz. 982 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2007 nr 90 poz. 981 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 90 poz. 980 obowiązujący Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2007 nr 90 poz. 979 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 90 poz. 978 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 90 poz. 977 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2007 nr 90 poz. 976 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 90 poz. 975 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego
M.P. 2007 nr 90 poz. 974 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2007 nr 90 poz. 973 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2007 nr 90 poz. 972 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 89 poz. 971 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 88 poz. 970 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2007 nr 88 poz. 969 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2007 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2007 nr 88 poz. 968 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2007 nr 88 poz. 967 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2008 r.
M.P. 2007 nr 88 poz. 966 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 88 poz. 965 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 88 poz. 964 uchylony Zarządzenie Nr 135 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 88 poz. 963 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
M.P. 2007 nr 88 poz. 962 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
M.P. 2007 nr 88 poz. 961 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 88 poz. 960 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 88 poz. 959 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 88 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 88 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 88 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 88 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 88 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 88 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 88 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
M.P. 2007 nr 88 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
M.P. 2007 nr 87 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2007 nr 87 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 87 poz. 948 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 87 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. nr 1131-50-07 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 87 poz. 946 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. nr 1131-49-07 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2007 nr 87 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. nr 1131-48-07 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 87 poz. 944 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
M.P. 2007 nr 87 poz. 943 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 87 poz. 942 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu
M.P. 2007 nr 87 poz. 941 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2007 nr 86 poz. 940 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
M.P. 2007 nr 86 poz. 939 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 86 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 86 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 86 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 86 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 86 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 86 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2007 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2007 nr 86 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 86 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 86 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 86 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 86 poz. 928 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Republice Serbii i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2007 nr 86 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Antoniego Łosia
M.P. 2007 nr 86 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Krzysztofa Struzika
M.P. 2007 nr 86 poz. 925 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2007 nr 86 poz. 924 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2007 nr 86 poz. 923 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu
M.P. 2007 nr 86 poz. 922 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2007 nr 86 poz. 921 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2007 nr 85 poz. 920 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 85 poz. 919 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 listopada 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 918 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 917 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2007 nr 85 poz. 916 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała Nr 262 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmia i Mazury na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 914 akt jednorazowy Uchwała Nr 261 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 913 akt jednorazowy Uchwała Nr 260 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 912 akt jednorazowy Uchwała Nr 259 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 911 akt jednorazowy Uchwała Nr 257 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 910 akt jednorazowy Uchwała Nr 269 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 909 akt jednorazowy Uchwała Nr 268 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 908 akt jednorazowy Uchwała Nr 266 Rada Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 907 akt jednorazowy Uchwała Nr 265 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 906 akt jednorazowy Uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 905 akt jednorazowy Uchwała Nr 263 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 904 akt jednorazowy Uchwała Nr 258 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 85 poz. 903 obowiązujący Uchwała Nr 256 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Narodowej Europolu
M.P. 2007 nr 85 poz. 902 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. nr 1131-44-07 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 85 poz. 901 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-79-07 o mianowaniu Dowódcy Marynarki Wojennej
M.P. 2007 nr 85 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-78-07 o odwołaniu Dowódcy Marynarki Wojennej
M.P. 2007 nr 85 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-77-07 o nadaniu stopnia wiceadmirała
M.P. 2007 nr 85 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-76-2007 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2007 nr 85 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-75-2007 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2007 nr 85 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-72-2007 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2007 nr 85 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-71-2007 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2007 nr 85 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2007 r. nr 112-74-07 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2007 nr 85 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2007 r. nr 112-67-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 85 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. nr 1131-43-07 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 85 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2007 r. nr 115-8-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 85 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2007 r. o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 85 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2007 r. nr 112-65-07 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2007 nr 85 poz. 888 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. nr 1131-41-07 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 85 poz. 887 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. nr 1131-40-07 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 85 poz. 886 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. nr 1131-39-07 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 85 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2007 r. nr 112-48-07 o nadaniu stopni generalskich
M.P. 2007 nr 84 poz. 884 Komunikat Nr 11/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2007 nr 84 poz. 883 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 83 poz. 882 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
M.P. 2007 nr 83 poz. 881 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2008 r.
M.P. 2007 nr 83 poz. 880 obowiązujący Zarządzenie Nr 130 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie terminu zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej
M.P. 2007 nr 83 poz. 879 uchylony Zarządzenie Nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2007 nr 82 poz. 878 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów sprawozdań sporządzonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
M.P. 2007 nr 82 poz. 877 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki
M.P. 2007 nr 82 poz. 876 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2007 nr 82 poz. 875 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008
M.P. 2007 nr 82 poz. 874 Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m(2) powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2007 nr 82 poz. 873 uchylony Zarządzenie Nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2007 nr 82 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 82 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 82 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 82 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2007 nr 82 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 112-60-2007 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2007 nr 82 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 112-59-2007 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2007 nr 82 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 110-70-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 82 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 110-69-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 82 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2007 r. nr 110-68-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 82 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-7-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-6-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-5-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-4-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2007 r. nr 112-55-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 82 poz. 858 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2007 nr 82 poz. 857 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2007 nr 81 poz. 856 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 września 2007 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2007 nr 80 poz. 855 uchylony Zarządzenie Nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 80 poz. 854 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Kiszyniowie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 80 poz. 853 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Kiszyniowie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 80 poz. 852 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych, podpisanym w Wilnie dnia 27 października 2005 r.
M.P. 2007 nr 80 poz. 851 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych
M.P. 2007 nr 80 poz. 850 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji podpisanej w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.
M.P. 2007 nr 80 poz. 849 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji podpisana w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.
M.P. 2007 nr 80 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
M.P. 2007 nr 79 poz. 847 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 października 2007 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 79 poz. 846 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.
M.P. 2007 nr 79 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 79 poz. 844 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 79 poz. 843 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2007 nr 79 poz. 842 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 79 poz. 841 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 78 poz. 840 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie działania 3 realizowanego w formie projektu uzupełniającego w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
M.P. 2007 nr 78 poz. 839 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 78 poz. 838 uchylony Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2007 nr 78 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 78 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 78 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 78 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 78 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 78 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2007 r. nr 1130-11-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego
M.P. 2007 nr 77 poz. 831 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
M.P. 2007 nr 77 poz. 830 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2007 nr 77 poz. 829 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2007 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2007 nr 77 poz. 828 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008
M.P. 2007 nr 77 poz. 827 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 77 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2007 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 77 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 77 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 77 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2007 r. nr 1131-37-07 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2007 nr 77 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. nr 110-67-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 77 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. nr 110-66-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 77 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. nr 110-65-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 77 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. nr 1130-10-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2007 nr 76 poz. 818 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 76 poz. 817 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2007 r. w stosunku do września 2001 r.
M.P. 2007 nr 76 poz. 816 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
M.P. 2007 nr 76 poz. 815 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 76 poz. 814 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 76 poz. 813 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.
M.P. 2007 nr 76 poz. 812 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2007 r. w sprawie obserwacji zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Misję Oceniającą Wybory (AEM) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
M.P. 2007 nr 76 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 76 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 76 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 76 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 76 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 76 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 76 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 76 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 76 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 75 poz. 802 obowiązujący Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
M.P. 2007 nr 74 poz. 801 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 74 poz. 800 obowiązujący Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2007 nr 74 poz. 799 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008 r.
M.P. 2007 nr 74 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2007 r. nr 110-64- 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 797 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2007 r. nr 1131-36-07 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2007 nr 74 poz. 796 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2007 r. nr 1131-35-07 o odwołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2007 nr 74 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2007 r. nr 110-63- 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 794 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2007 r. nr 1131-33-07 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2007 nr 74 poz. 793 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2007 r. nr 1131-32-07 o odwołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2007 nr 74 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. nr 110-62- 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. nr 110-61- 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. nr 110-60- 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. nr 110-59- 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. nr 110-58- 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2007 r. nr 110-57 2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 74 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Piotra Mariana Boronia
M.P. 2007 nr 73 poz. 785 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 września 2007 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
M.P. 2007 nr 72 poz. 784 Komunikat Nr 10/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2007 nr 72 poz. 783 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2007 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie i ich zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 782 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 781 obowiązujący Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 780 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 779 obowiązujący Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 778 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 777 obowiązujący Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 776 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 775 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 72 poz. 774 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2007 nr 71 poz. 773 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2007 nr 71 poz. 772 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2007 nr 71 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2003-2005
M.P. 2007 nr 71 poz. 770 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 71 poz. 769 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2007 nr 71 poz. 768 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa
M.P. 2007 nr 71 poz. 767 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2007 nr 71 poz. 766 obowiązujący Uchwała Nr 178 Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2007 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 765 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony, a Rządem Republiki Nikaragui i Bankiem Centralnym Nikaragui, z drugiej strony, w sprawie umorzenia zadłużenia Republiki Nikaragui i Banku Centralnego Nikaragui wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Managui dnia 30 marca 2007 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 764 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony, a Rządem Republiki Nikaragui i Bankiem Centralnym Nikaragui, z drugiej strony, w sprawie umorzenia zadłużenia Republiki Nikaragui i Banku Centralnego Nikaragui wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona w Managui dnia 30 marca 2007 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 763 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i Telekomunikacji, podpisanej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 762 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 761 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjętym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 760 wygaśnięcie aktu Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjęty w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 759 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VI Kadencji Sejmu
M.P. 2007 nr 69 poz. 758 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń
M.P. 2007 nr 69 poz. 757 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
M.P. 2007 nr 68 poz. 756 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
M.P. 2007 nr 68 poz. 755 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wytycznych Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"
M.P. 2007 nr 68 poz. 754 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008
M.P. 2007 nr 68 poz. 753 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 68 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 68 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2007 nr 68 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 68 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 68 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 68 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 68 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Barbary Bubuli
M.P. 2007 nr 67 poz. 745 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2007 nr 67 poz. 744 uchylony Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2007 nr 67 poz. 743 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 67 poz. 742 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 67 poz. 741 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 66 poz. 740 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2007 nr 66 poz. 739 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 66 poz. 738 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2006 r.
M.P. 2007 nr 66 poz. 737 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 66 poz. 736 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 66 poz. 735 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów zestawień wyników głosowania w obwodzie stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 66 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 65 poz. 733 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2007 nr 65 poz. 732 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
M.P. 2007 nr 65 poz. 731 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 65 poz. 730 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 64 poz. 729 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
M.P. 2007 nr 64 poz. 728 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie komitetów monitorujących
M.P. 2007 nr 64 poz. 727 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2007 nr 64 poz. 726 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2006 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe"
M.P. 2007 nr 64 poz. 725 uchylony Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2007 nr 64 poz. 724 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika
M.P. 2007 nr 64 poz. 723 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2007 r. w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
M.P. 2007 nr 63 poz. 722 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonym na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 63 poz. 721 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 63 poz. 720 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 63 poz. 719 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 62 poz. 718 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 września 2007 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2007 nr 62 poz. 717 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
M.P. 2007 nr 62 poz. 716 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2007 nr 62 poz. 715 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 62 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 62 poz. 713 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 62 poz. 712 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2007 nr 62 poz. 711 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
M.P. 2007 nr 62 poz. 710 uchylony Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu
M.P. 2007 nr 61 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 61 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2007 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2007 nr 61 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. Nr 1131-31-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2007 r. Nr 1131-30-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2007 r. Nr 1131-29-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-56-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-55-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-54-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-53-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-52-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-51-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-50-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-49-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2007 r. Nr 110-48-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 61 poz. 695 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2007 r. Nr 1131-26-07 o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2007 nr 60 poz. 694 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 60 poz. 693 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 60 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. nr 1131-28-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 60 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. nr 1131-27-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 60 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2007 r. nr 110-45-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 59 poz. 689 Komunikat Nr 9/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2007 nr 59 poz. 688 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2007 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2007 nr 59 poz. 687 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 59 poz. 686 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 59 poz. 685 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 59 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 59 poz. 683 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2007 nr 59 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 59 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 59 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 59 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2007 nr 59 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 59 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 59 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 59 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2007 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2007 nr 59 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2007 r. nr 110-47-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 59 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2007 r. nr 110-46-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 59 poz. 672 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-38-07 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych
M.P. 2007 nr 59 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-37-07 o odwołaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych
M.P. 2007 nr 59 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-36-07 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
M.P. 2007 nr 59 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-35-07 o zwolnieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
M.P. 2007 nr 59 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-34-07 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych
M.P. 2007 nr 59 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr 112-33-07 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2007 nr 59 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2007 r. nr 112-31-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 59 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Ewy Tomaszewskiej
M.P. 2007 nr 58 poz. 664 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin
M.P. 2007 nr 58 poz. 663 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2007 nr 58 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2007 r.
M.P. 2007 nr 58 poz. 661 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2007 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2007 nr 58 poz. 660 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2007 nr 58 poz. 659 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 58 poz. 658 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2007 nr 58 poz. 657 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
M.P. 2007 nr 58 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2007 nr 58 poz. 655 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2007 nr 57 poz. 654 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 sierpnia 2007 r. z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
M.P. 2007 nr 57 poz. 653 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 57 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2007 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2007 nr 57 poz. 651 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2007 r.
M.P. 2007 nr 57 poz. 650 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 57 poz. 649 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2007 nr 57 poz. 648 obowiązujący Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji
M.P. 2007 nr 57 poz. 647 uchylony Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2007 nr 57 poz. 646 uchylony Zarządzenie Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 57 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 57 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 57 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 57 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 57 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 57 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 57 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 57 poz. 638 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Bestrego
M.P. 2007 nr 57 poz. 637 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie posła Stanisława Łyżwińskiego oraz na zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
M.P. 2007 nr 57 poz. 636 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia przez sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie przez sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Łyżwińskiego
M.P. 2007 nr 57 poz. 635 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 56 poz. 634 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia wykonawczego między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji "Programu Stypendialnego" dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach, podpisanego w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 633 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji "Programu Stypendialnego" dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach, podpisane w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 632 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Albanii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisanego w Tiranie dnia 14 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 631 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Albanii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisany w Tiranie dnia 14 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy gospodarczej, podpisanej w Krynicy dnia 7 września 2006 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 629 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy gospodarczej, podpisana w Krynicy dnia 7 września 2006 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 628 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisanej we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 627 obowiązujący Umowa Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 r.
M.P. 2007 nr 55 poz. 626 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2007 nr 55 poz. 625 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2007 nr 55 poz. 624 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2007 nr 54 poz. 623 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2007 nr 54 poz. 622 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2007 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2007 nr 54 poz. 621 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
M.P. 2007 nr 54 poz. 620 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 54 poz. 619 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2008
M.P. 2007 nr 54 poz. 618 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 54 poz. 617 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 54 poz. 616 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 54 poz. 615 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2007 nr 54 poz. 614 Obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 i w art. 112 par. 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2007 nr 54 poz. 613 uchylony Zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2007 nr 54 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 54 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 54 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 54 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 54 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2007 nr 53 poz. 607 wygaśnięcie aktu Uchwała Nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie "Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014"
M.P. 2007 nr 52 poz. 606 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 52 poz. 605 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 52 poz. 604 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
M.P. 2007 nr 52 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 52 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 52 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 52 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 52 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 52 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2007 nr 52 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 52 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 52 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 52 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2007 r. nr 1131-22-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 52 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2007 r. nr 1131-20-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 52 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. nr 110-44-2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 52 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. nr 110-43-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 52 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2007 r. nr 110-42-2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 51 poz. 589 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.
M.P. 2007 nr 51 poz. 588 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2006 r.
M.P. 2007 nr 51 poz. 587 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.
M.P. 2007 nr 51 poz. 586 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2006 r.
M.P. 2007 nr 50 poz. 585 Komunikat Nr 8/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2007 nr 50 poz. 584 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 50 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 50 poz. 582 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 50 poz. 581 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011, podpisanym w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.
M.P. 2007 nr 50 poz. 580 wygaśnięcie aktu Protokół między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej na lata 2007-2011, podpisany w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.
M.P. 2007 nr 50 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 50 poz. 578 obowiązujący Porozumienie z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 50 poz. 577 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 10 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 50 poz. 576 obowiązujący Porozumienie z dnia 10 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2007 nr 50 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-2407 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 50 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-23-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 50 poz. 573 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2007 nr 49 poz. 572 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006
M.P. 2007 nr 49 poz. 571 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w zakresie działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
M.P. 2007 nr 49 poz. 570 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie numerów i tytułów polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez komisję europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
M.P. 2007 nr 49 poz. 569 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2006 r.
M.P. 2007 nr 48 poz. 568 uchylony Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2007 nr 48 poz. 567 uchylony Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców
M.P. 2007 nr 48 poz. 566 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2007 nr 48 poz. 565 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2007 nr 48 poz. 564 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2007 nr 47 poz. 563 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2007 nr 47 poz. 562 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2007 nr 47 poz. 561 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 47 poz. 560 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 47 poz. 559 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 47 poz. 558 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 47 poz. 557 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 556 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk - Deschka do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 555 uchylony Porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Pieńsk - Deschka do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 554 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 553 uchylony Porozumienie z dnia 5 marca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 552 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Siedlce - Zelz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 551 uchylony Porozumienie z dnia 12 lutego 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Siedlce - Zelz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Gubin - Guben do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 549 uchylony Porozumienie z dnia 14 grudnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Gubin - Guben do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2007 nr 47 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. nr 1131-19-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 46 poz. 547 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu
M.P. 2007 nr 46 poz. 546 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2007 nr 46 poz. 545 uchylony Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2007 nr 46 poz. 544 uchylony Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2007 nr 46 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2007 r. nr 1131-18-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 46 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. nr 1130-9-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2007 nr 46 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-41-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 46 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-40-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 46 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. nr 110-39-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 45 poz. 538 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2007 nr 45 poz. 537 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 45 poz. 536 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Konfederacji Szwajcarskiej
M.P. 2007 nr 45 poz. 535 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 45 poz. 534 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
M.P. 2007 nr 45 poz. 533 akt jednorazowy Uchwała Nr 126/2007 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata
M.P. 2007 nr 45 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 45 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 45 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 45 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 45 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 45 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 44 poz. 526 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 525 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 524 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 523 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 522 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 44 poz. 521 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 520 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 519 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2007 nr 44 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 44 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 44 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 44 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 44 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 44 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 44 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 44 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 43 poz. 509 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działania "Scalanie gruntów" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2007 nr 43 poz. 508 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2007 nr 43 poz. 507 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 43 poz. 506 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
M.P. 2007 nr 43 poz. 505 uchylony Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2007 nr 43 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2007 nr 43 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 43 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 43 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 43 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 43 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 43 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 43 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 43 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 43 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2007 r. nr 112-28-07 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2007 nr 43 poz. 494 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2007 nr 43 poz. 493 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta
M.P. 2007 nr 42 poz. 492 Komunikat Nr 7/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2007 nr 42 poz. 491 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 42 poz. 490 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 42 poz. 489 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 42 poz. 488 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 42 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
M.P. 2007 nr 42 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2008
M.P. 2007 nr 42 poz. 485 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie górnych i dolnych stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2008
M.P. 2007 nr 42 poz. 484 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2007 nr 42 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2007 nr 42 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2007 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2007 nr 42 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2007 nr 42 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. o nadaniu orderu
M.P. 2007 nr 42 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 42 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 42 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2007 r. o nadaniu orderów
M.P. 2007 nr 42 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. nr 1131-14-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 42 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. nr 1131-13-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 42 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. nr 1130-8-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2007 nr 42 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. nr 1130-7-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2007 nr 42 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. nr 112-22-07 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2007 nr 42 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2007 r. nr 110-38-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 42 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. nr 110-37-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 42 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. nr 110-36-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 42 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. nr 110-35-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 42 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. nr 110-34-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 42 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. nr 1130-6-07 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2007 nr 42 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 115-3-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 42 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2007 nr 42 poz. 463 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 roku
M.P. 2007 nr 41 poz. 462 Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni
M.P. 2007 nr 40 poz. 461 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 . o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawda oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2007 nr 40 poz. 460 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2007 nr 40 poz. 459 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz Porozumienie w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, sporządzonymi w Bonn dnia 6 czerwca 1955 r.
M.P. 2007 nr 40 poz. 458 uchylony Umowa z dnia 7 marca 2000 r. o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie umowy o utworzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań oraz Porozumienie w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w wersji porozumienia o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz protokołu o przedłużeniu obowiązywania i zmianie porozumienia w sprawie stosunków między Międzynarodową Komisją ds. Międzynarodowej Służby Poszukiwań a Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, sporządzonymi w Bonn dnia 6 czerwca 1955 r.
M.P. 2007 nr 39 poz. 457 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2007 nr 39 poz. 456 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 21 czerwca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2007 nr 39 poz. 455 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2007 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2007 nr 39 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego