Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

Show content in full window
Published text:
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2013-11-28
Date of announcement:
2013-11-28
Issuing authority:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)