Wyszukiwanie

Antarktyda

Liczba znalezionych aktów: 9.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Holandii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1965 r. dotyczące przystąpienia Danii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 237 obowiązujący Układ w sprawie Antarktydy podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.