Wyszukiwanie

Antarktyka

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2207 obowiązujący Poprawki do załącznika do Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., przyjęte w Londynie dnia 16 września 1988 r.
Dz.U. 2017 poz. 2165 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2017 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2017 poz. 1982 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 października 2017 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2017 poz. 1861 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika V do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2017 poz. 1860 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2017 poz. 1859 obowiązujący Zmieniony Załącznik II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1915 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącego planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzonego w Londynie dnia 28 maja 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1914 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzone w Londynie dnia 28 maja 2003 r.
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2001 nr 6 poz. 52 obowiązujący Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 315 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzonej w Canberrze dnia 20 maja 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 314 obowiązujący Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzona w Canberrze dnia 20 maja 1980 r.