Wyszukiwanie

Azerbejdżan

Liczba znalezionych aktów: 42.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 448 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Baku dnia 31 maja 2019 r.
Dz.U. 2020 poz. 447 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Baku dnia 31 maja 2019 r.
Dz.U. 2018 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 549 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r.
Dz.U. 2015 poz. 1599 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r.
Dz.U. 2015 poz. 1598 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r.
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1348 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1347 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 53 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
Dz.U. 2008 nr 9 poz. 52 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1054 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1053 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2351 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 978 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżańską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 657 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 656 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
M.P. 2022 poz. 76 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisaną w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
M.P. 2022 poz. 75 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
M.P. 2019 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.19.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.14.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 771 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2016 poz. 552 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 2015 r.
M.P. 2016 poz. 551 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 2015 r.
M.P. 2015 poz. 340 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Baku dnia 14 listopada 2013 r.
M.P. 2015 poz. 339 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Baku dnia 14 listopada 2013 r.
M.P. 2015 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-37-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 72 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-34-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 128 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 950 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, podpisanym w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 949 obowiązujący Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, podpisane w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 884 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu na lata 2011-2013, podpisanym w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 883 wygaśnięcie aktu Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu na lata 2011-2013, podpisany w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2010 nr 70 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-50-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-39-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 6 poz. 75 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministerstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym, sporządzoną w Wilnie dnia 10 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 74 obowiązujący Umowa między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministerstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym sporządzona w Wilnie dnia 10 października 2007 r.
M.P. 2006 nr 10 poz. 129 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
M.P. 2006 nr 10 poz. 128 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
M.P. 2005 nr 36 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. nr Z.110-26-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 17 poz. 279 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 278 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o cywilnej komunikacji lotniczej.