Wyszukiwanie

Bałtyk

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 567 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 586 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.
Dz.U. 2010 nr 90 poz. 585 obowiązujący Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1587 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2158 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2006 r.
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 347 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 346 obowiązujący Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1109 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1108 obowiązujący Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzone w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 65 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 64 uznany za uchylony Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r.
M.P. 2020 poz. 169 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku
M.P. 2019 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1163 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dodatkowej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
M.P. 2017 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2017 r.
M.P. 2005 nr 57 poz. 777 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy w sprawie obszaru pilotowego dla zastosowania mechanizmów z Kioto w zakresie projektów energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Gothenburgu dnia 29 września 2003 r.
M.P. 2005 nr 57 poz. 776 wygaśnięcie aktu Umowa w sprawie obszaru pilotowego dla zastosowania mechanizmów z Kioto w zakresie projektów energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, sporządzona w Gothenburgu dnia 29 września 2003 r.