Wyszukiwanie

Bangladesz

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1122 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1121 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.
M.P. 2023 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.24.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.18.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie nr 110.89.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 90 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-52-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-13-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej