Wyszukiwanie

Boliwia

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 1253 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, podpisanej w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1252 obowiązujący Umowa ramowa o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, podpisana w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1971 r. w sprawie uczestnictwa Suazi, Boliwii i Republiki Federalnej Niemiec w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
M.P. 2017 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.66.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.64.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-77-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej