Wyszukiwanie

Brazylia

Liczba znalezionych aktów: 67.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 704 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.
Dz.U. 2018 poz. 1989 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 1988 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2016 poz. 1324 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Brasilii dnia 9 października 2006 r.
Dz.U. 2016 poz. 1323 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisana w Brasilii dnia 9 października 2006 r.
Dz.U. 2016 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy Ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r.
Dz.U. 2016 poz. 264 obowiązujący Umowa ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 1 grudnia 2010 r.
Dz.U. 2014 poz. 912 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2014 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii
Dz.U. 2013 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej na lata 2013-2015, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2013 poz. 158 obowiązujący Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej na lata 2013-2015 podpisany w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1726 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie odstępstw od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 501 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 500 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzona w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r.
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1970 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador i Brazylię Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1966 r. dotyczące uczestnictwa Brazylii i Malty w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Singapuru w Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 48 poz. 302 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii oraz Malty w Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 44 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską a Brazylią, podpisanej w Brasilii dnia 19 października 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 44 poz. 298 uchylony Umowa kulturalna między Polską a Brazylią, podpisana w Brasilii dnia 19 października 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 25 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Senegalu w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Arabską Republikę Syryjską, Brazylię i Tunezję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie przystąpienia Brazylii oraz Niemieckiej Republiki Federalnej do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1958 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1958 nr 66 poz. 329 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.) przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1955 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Brazylii do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przystąpienia Brazylii i Boliwii do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię i Austrię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz w sprawie rozciągnięcia powyższego Porozumienia na zamorskie terytoria holenderskie.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 479 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 646 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy oraz do protokołu fakultatywnego z dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 563 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Brazylię i Belgię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Norwegię i Brazylię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 393 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii, Litwy, Iraku, Syjamu i Łotwy do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 14 września 1929 r., dotyczącego rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 597 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 689 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Brazylją, podpisanego w Rio de Janeiro dnia 27 stycznia 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 688 obowiązujący Traktat koncyljacyjny między Polską a Brazylją, podpisany w Rio de Janeiro, dnia 27 stycznia 1933 r.
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Brazylję, Francję, Hiszpanję, Jugosławję, Łotwę i Rumunję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 91 poz. 854 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brazylijski dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku z odnośnym protokółem z tejże daty.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 775 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brazylijski dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku.
M.P. 2020 poz. 432 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii
M.P. 2020 poz. 215 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.3.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o komunikacji lotniczej, podpisaną w Rio de Janeiro dnia 13 marca 2000 r.
M.P. 2020 poz. 198 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o komunikacji lotniczej, podpisana w Rio de Janeiro dnia 13 marca 2000 r.
M.P. 2017 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.68.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1182 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
M.P. 2016 poz. 1181 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
M.P. 2013 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-27-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-26-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 36 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. nr Z. 110-23-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 36 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. nr Z. 110-22-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej