Wyszukiwanie

Burundi

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Burundi do Konwencji o Międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz do Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Konga (Leopoldville) i Burundi w Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
M.P. 2018 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.24.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 14 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.75.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-15-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2010 r. nr 110-22-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 38 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-40-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej