Wyszukiwanie

Dominikana

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. dotyczące uczestnictwa Jordanii, Iraku i Republiki Dominikańskiej w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Dominikańskiej w Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipińskiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
M.P. 2023 poz. 1392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.98.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie nr 110.50.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie nr 110.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-11-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej