Wyszukiwanie

Egipt

Liczba znalezionych aktów: 49.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 57 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2021 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2012 poz. 1049 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2012 poz. 1040 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 919 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisanym w Warszawie dnia 21 maja 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 42 poz. 254 obowiązujący Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 58 poz. 393 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 28 poz. 248 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 691 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 690 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 303 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kairze dnia 1 lipca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 48 poz. 302 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Kairze dnia 1 lipca 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 128 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 34 poz. 126 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabska Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu, podpisanej w Kairze dnia 2 lutego 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 42 poz. 196 wygaśnięcie aktu Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Egiptu podpisana w Kairze dnia 2 lutego 1957 r.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg miejscowości w Egipcie porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 616 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Egipt konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 420 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 419 wygaśnięcie aktu Porozumienie handlowe prowizoryczne między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Egiptu, podpisane w Kairze, dnia 22 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 113 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Chin i Egiptu do konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj, podpisanej w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.
M.P. 2023 poz. 1252 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy
M.P. 2023 poz. 1213 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2023 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy
M.P. 2023 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.53.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Kairze dnia 30 maja 2022 r.
M.P. 2023 poz. 27 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Kairze dnia 30 maja 2022 r.
M.P. 2022 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Kairze dnia 7 czerwca 2021 r.
M.P. 2022 poz. 290 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Kairze dnia 7 czerwca 2021 r.
M.P. 2018 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.58.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.42.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 85 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-68-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-66-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 404 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 403 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.
M.P. 2009 nr 78 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2009 r. nr 110-22-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-33-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 5 poz. 86 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-2-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 49 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. nr Z. 110-41-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 17 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzonej w Kairze dnia 16 września 2000 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 290 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzona w Kairze dnia 16 września 2000 r.