Wyszukiwanie

Filipiny

Liczba znalezionych aktów: 25.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1216 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 15 stycznia 2015 r.
Dz.U. 2018 poz. 1215 obowiązujący Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 15 stycznia 2015 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 818 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Manili dnia 9 września 1992 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 817 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Manili dnia 9 września 1992 r.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Filipin Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Filipiny Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Filipin Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipińskiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
M.P. 2023 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 110.38.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Manili dnia 1 lipca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 951 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Manili dnia 1 lipca 1993 r.
M.P. 2018 poz. 239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 110.5.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 79 akt indywidualny Postanowienie nr 110.92.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.60.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 79 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-41-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 898 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Manili dnia 27 listopada 2013 r.
M.P. 2014 poz. 897 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Manili dnia 27 listopada 2013 r.
M.P. 2011 nr 50 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2011 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2009 r. nr 110-21-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 10 poz. 124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-64-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 69 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 110-25-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1159 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 10 poz. 142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2004 r. nr Z. 110-5-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 48 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2003 r. nr Z. 110-34-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej