Wyszukiwanie

Główny Urząd Miar

Liczba znalezionych aktów: 15.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 740 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 521 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1538 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 921 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 22 stycznia 1998 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.
DZ.U. 1997 nr 61 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.
M.P. 2021 poz. 1184 obowiązujący Zarządzenie Nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2021 poz. 289 uchylony Zarządzenie nr 20 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2019 poz. 1182 uchylony Zarządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2016 poz. 1199 uchylony Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2011 nr 45 poz. 505 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2007 nr 29 poz. 324 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2005 nr 48 poz. 659 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 1995 nr 66 poz. 746 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.