Wyszukiwanie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2364 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2023 poz. 1140 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2016 poz. 1380 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2015 poz. 1651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2015 poz. 1350 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2013 poz. 1729 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2013 poz. 627 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody