Wyszukiwanie

Ghana

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisanej w Akrze dnia 1 marca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 129 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisana w Akrze dnia 1 marca 1973 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Liberię i Ghanę Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
M.P. 2019 poz. 147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.72.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.80.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Nr 110.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.18.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 75 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej