Wyszukiwanie

Gwinea

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową oraz Nepal Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisanej dnia 10 marca 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 130 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisana w Konakry dnia 10 marca 1966 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Gwinei, Hiszpanii i Górnej Wolty do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gwinei i Republiki Austrii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
M.P. 2022 poz. 1232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.47.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.39.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.93.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.83.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.80.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 12 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. nr 110.73.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.20.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.18.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 75 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-10-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 52 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. nr Z. 110-45-2003 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej