Wyszukiwanie

Haiti

Liczba znalezionych aktów: 26.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Haiti do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 93 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 1 marca 1953 r.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Haiti oraz zastosowania przez Danię Konwencji (nr 19) dotyczącej traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1927 r., i Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję, Luksemburg, Haiti i Francję Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1953 r. w sprawie przystąpienia Haiti do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 429 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador, Danię, Haiti i Holandię konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 398 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1951 r. w sprawie przystąpienia Haiti do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 474 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie złożenia przez Haiti dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 430 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię, Burmę, Filipiny, Salwador, Cejlon, Haiti i Stany Zjednoczone Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Republiki Haiti do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Haiti aktu przystąpienia do międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Haiti do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy: Japonji, Węgier, Francji, Kuby, Haiti i Estonji protokółu podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1928 nr 2 poz. 17 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1927 r. w sprawie przystąpienia Haiti, Liberji, Paraguayu i Salvadoru do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
M.P. 2017 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie nr 110.62.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie nr 110.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-10-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-27-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 2 poz. 32 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2001 r. nr Z. 110-87-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.