Wyszukiwanie

Indonezja

Liczba znalezionych aktów: 35.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1377 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 2016 poz. 1661 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Dżakarcie dnia 2 lipca 2005 r.
Dz.U. 2016 poz. 1660 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisana w Dżakarcie dnia 2 lipca 2005 r.
Dz.U. 2014 poz. 1007 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzonej w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r.
Dz.U. 2014 poz. 1006 obowiązujący Umowa Ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzona w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie wycofania przez Indonezję wystąpienia z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na podstawie Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1965 r. w sprawie wystąpienia Indonezji z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na mocy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., oraz wycofania deklaracji Wielkiej Brytanii dotyczącej Sarawaku i Północnego Borneo.
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., oraz konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
M.P. 2021 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o transporcie lotniczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji dotyczącą regularnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r.
M.P. 2021 poz. 111 obowiązujący Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji dotycząca regularnej komunikacji lotniczej, podpisana w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r.
M.P. 2017 poz. 197 akt indywidualny Postanowienie nr 110.101.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 417 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006 r.
M.P. 2016 poz. 416 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Dżakarcie dnia 6 czerwca 2006 r.
M.P. 2014 poz. 259 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 4 września 2013 r.
M.P. 2014 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-65-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 81 poz. 819 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r., podpisanym w Dżakarcie dnia 24 maja 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 818 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r., podpisane w Dżakarcie dnia 24 maja 2011 r.
M.P. 2011 nr 44 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-20-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 16 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniami z dnia 3 lipca 2009 r. oraz 28 grudnia 2009 r.
M.P. 2011 nr 16 poz. 176 obowiązujący Porozumienie z dnia 21 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniami z dnia 3 lipca 2009 r. oraz 28 grudnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 70 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-25-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 18 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r.
M.P. 2010 nr 18 poz. 187 obowiązujący Porozumienie z dnia 28 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 784 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2009 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r., podpisanym w Dżakarcie dnia 3 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 783 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r., podpisane w Dżakarcie dnia 3 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 18 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 2009 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzoną w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r
M.P. 2009 nr 18 poz. 231 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzona w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 596 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008-2011, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2008 r.
M.P. 2008 nr 67 poz. 595 obowiązujący Porozumienie w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji na lata 2008-2011, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2008 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 442 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 r.
M.P. 2005 nr 31 poz. 441 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisana w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 r.
M.P. 2004 nr 42 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. nr Z. 110-46-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej