Wyszukiwanie

Kancelaria Sejmu

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2016 poz. 1511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 144 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku.
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
M.P. 2012 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1997 nr 8 poz. 61 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz uprawnień pracowniczych posłów i senatorów.
M.P. 1997 nr 1 poz. 8 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
M.P. 1995 nr 18 poz. 219 uchylony Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentacji Rządu w pracach parlamentarnych.
M.P. 1994 nr 62 poz. 545 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 59 poz. 506 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie Międzynarodowego Roku Rodziny.
M.P. 1994 nr 54 poz. 453 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 22 września 1994 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 30 poz. 229 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1990 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 16 poz. 121 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1990 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1989 nr 26 poz. 202 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 36 poz. 303 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1987 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 29 poz. 225 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 września 1987 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 21 poz. 151 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. - Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1958 nr 11 poz. 76 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 21 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1958 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Kancelarii Sejmu.