Wyszukiwanie

Kazachstan

Liczba znalezionych aktów: 59.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1650 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.
Dz.U. 2020 poz. 1260 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2020 poz. 615 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2020 poz. 614 obowiązujący Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzona w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2017 poz. 1624 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 1623 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 1198 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 2017 poz. 932 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1862 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2012 poz. 794 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Astanie dnia 5 listopada 2010 r.
Dz.U. 2012 poz. 793 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r.
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 967 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 2008 nr 155 poz. 966 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1313 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw, podpisanego w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1312 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępstw
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 778 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 777 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1910 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1074 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1156 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1155 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 587 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 586 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 585 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 121 poz. 584 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Ałmaty dnia 21 września 1994 r.
M.P. 2023 poz. 1201 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.92.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 958 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Astanie dnia 11 lipca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 957 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Astanie dnia 11 lipca 2012 r.
M.P. 2017 poz. 1205 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisanym w Astanie dnia 6 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1204 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisane w Astanie dnia 6 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.26.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 332 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
M.P. 2017 poz. 331 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisane w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
M.P. 2016 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie nr 110.58.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 650 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Astanie dnia 15 września 2014 r.
M.P. 2016 poz. 649 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r.
M.P. 2016 poz. 285 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
M.P. 2015 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.49.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.47.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 10 poz. 98 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. nr 110-9-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-32-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 9 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2009 nr 9 poz. 95 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2008 nr 32 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
M.P. 2008 nr 32 poz. 283 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 68 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2006 nr 13 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.
M.P. 2006 nr 13 poz. 173 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.
M.P. 2004 nr 36 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-32-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-9-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 3 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, klasyfikowanych według kodów PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0, 7208 52 99 0.
M.P. 2002 nr 3 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.
M.P. 2001 nr 46 poz. 750 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ałmaty dnia 23 maja 1997 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 749 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Ałmaty dnia 23 maja 1997 r.
M.P. 2001 nr 7 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy.