Wyszukiwanie

Kirgistan

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2305 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2304 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2079 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1535 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1534 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1154 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kyrgyską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1153 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kyrgyską, sporządzona w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
M.P. 2023 poz. 1202 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.93.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie nr 110.59.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. nr 110.66.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.48.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 953 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r.
M.P. 2014 poz. 952 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r.
M.P. 2014 poz. 902 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.
M.P. 2014 poz. 901 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.
M.P. 2011 nr 10 poz. 98 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. nr 110-9-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 38 poz. 672 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.
M.P. 2004 nr 38 poz. 671 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.