Wyszukiwanie

Kolumbia

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1611 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.
Dz.U. 2013 poz. 1321 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 153 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie złożenia przez Persję oraz Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.
M.P. 2020 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.28.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.26.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.
M.P. 2019 poz. 18 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.
M.P. 2016 poz. 962 akt indywidualny Postanowienie nr 110.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie nr 110.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej