Wyszukiwanie

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1821 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
Dz.U. 2008 nr 15 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 124 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 718 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Dz.U. 1998 nr 22 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
M.P. 2024 poz. 196 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2022 poz. 451 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2014 poz. 279 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu I Samorządu Terytorialnego z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2012 poz. 927 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2007 nr 32 poz. 375 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego