Wyszukiwanie

Kongo

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 2074 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego
Dz.U. 2017 poz. 2035 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego
Dz.U. 2010 nr 32 poz. 170 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 204 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Konga (Leopoldville) i Burundi w Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Mauretanii i Konga (Leopoldville) do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
M.P. 2023 poz. 1187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.86.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.82.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.79.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.32.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.1.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-51-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 91 poz. 1054 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2010 r. nr 110-60-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 11 poz. 115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-43-2009 o zmianie postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-40-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 85 poz. 861 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej
M.P. 2006 nr 40 poz. 438 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga
M.P. 2006 nr 30 poz. 323 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga
M.P. 2005 nr 82 poz. 1159 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 38 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-42-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej