Wyszukiwanie

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 748 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
Dz.U. 2015 poz. 713 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
Dz.U. 2008 nr 78 poz. 466 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1562 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
Dz.U. 2003 nr 53 poz. 470 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1030 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1994 nr 18 poz. 136 uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1993 nr 53 poz. 492 uchylony Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1992 nr 29 poz. 201 uchylony Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1991 nr 35 poz. 255 uchylony Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1991 nr 7 poz. 49 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.