Wyszukiwanie

Liban

Liczba znalezionych aktów: 42.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2446 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2445 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1365 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1358 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Libanu w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r.
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1066 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Islandię, Liban oraz Zambię Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Liban Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Liban i Kubę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę, Paragwaj i Liban Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1932 r. w sprawie zmiany znaków wyróżniających, ustalonych dla Jugosławji oraz dla Syrji i Libanu w załączniku C do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 505 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 30 kwietnia 1921 roku.
M.P. 2023 poz. 1441 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2023 poz. 901 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2022 poz. 850 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2021 poz. 1047 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Libańskiej o komunikacji lotniczej, podpisaną w Bejrucie dnia 25 kwietnia 1966 r.
M.P. 2021 poz. 1046 obowiązujący Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Libańskiej o komunikacji lotniczej, podpisana w Bejrucie dnia 25 kwietnia 1966 r.
M.P. 2021 poz. 783 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2020 poz. 774 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2020 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zakończenia uznawania terytorium Republiki Libańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2019 poz. 951 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2019 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2017 poz. 1159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.86.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.85.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 58 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-41-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 57 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-40-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 16 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libańskiej o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2008 r.
M.P. 2011 nr 16 poz. 178 obowiązujący Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libańskiej o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2008 r.
M.P. 2009 nr 55 poz. 767 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2008 nr 69 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2008 r. nr 110-22-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 63 poz. 549 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2006 nr 62 poz. 644 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2005 nr 45 poz. 611 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2005 nr 6 poz. 82 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 564 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2004 nr 5 poz. 87 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2003 nr 6 poz. 75 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2002 nr 48 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. nr Z. 110-58-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 33 poz. 513 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2002 nr 5 poz. 87 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.