Wyszukiwanie

Liechtenstein

Liczba znalezionych aktów: 23.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowenii, republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1342 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie stosowania do księstwa Liechtenstein postanowień międzynarodowej konwencji opiumowej z dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o stosowaniu do księstwa Liechtenstein postanowień konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, z dnia 13 lipca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o stosowaniu do księstwa Liechtenstein postanowień konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, z dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 578 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł. dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego i w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do powyższej konwencji.
M.P. 2020 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 110.39.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 217 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.5.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii
M.P. 2018 poz. 378 obowiązujący Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii
M.P. 2016 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie nr 110.73.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.61.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr 110.59.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.55.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 81 poz. 821 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2011 nr 81 poz. 820 obowiązujący Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2008 nr 50 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2008 r. nr 110-11-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 18 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Brukseli dnia 28 października 2004 r., między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, podpisanym w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 18 poz. 189 wygaśnięcie aktu Porozumienie o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Brukseli dnia 28 października 2004 r.
M.P. 2005 nr 23 poz. 344 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej oraz Królestwa Norwegii Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 oraz w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Islandii, Księstwa Liechtensteinu i Królestwa Norwegii Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009
M.P. 2005 nr 23 poz. 343 wygaśnięcie aktu Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisane w Brukseli dnia 28 października 2004 r.