Wyszukiwanie

Mali

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 229 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1964 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisanej w Bamako dnia 2 listopada 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 35 poz. 228 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisana w Bamako dnia 2 listopada 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 12 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
M.P. 2023 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.5.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.39.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.83.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.81.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 195 akt indywidualny Postanowienie nr 110.99.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.29.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 111 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych
M.P. 2011 nr 30 poz. 328 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-14-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 30 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-13-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. nr 110-18-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-10-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej