Wyszukiwanie

Marszałek Sejmu

Liczba znalezionych aktów: 54.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2019 poz. 1967 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2877 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
M.P. 2023 poz. 1266 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1265 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1264 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1263 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1262 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1223 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2022 poz. 1269 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powołania Macieja Rataja na Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1111 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2019 poz. 1110 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1028 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 745 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 576 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1138 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 578 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2014 poz. 852 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2014 poz. 843 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2012 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 100 poz. 1011 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1010 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1009 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1008 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2010 nr 50 poz. 671 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2009 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 86 poz. 921 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2007 nr 29 poz. 319 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2007 nr 29 poz. 318 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją
M.P. 2005 nr 66 poz. 910 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu
M.P. 2005 nr 66 poz. 909 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2005 nr 66 poz. 908 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2005 nr 2 poz. 9 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2005 nr 2 poz. 8 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją
M.P. 2004 nr 18 poz. 301 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2004 nr 18 poz. 300 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją
M.P. 2001 nr 44 poz. 709 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 585 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 2001 nr 37 poz. 584 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu.
M.P. 2001 nr 37 poz. 583 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 1998 nr 34 poz. 483 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 82 poz. 795 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 1997 r. o treści oświadczenia Macieja Płażyńskiego - kandydata na stanowisko Marszałka Sejmu.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1985 nr 32 poz. 212 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru marszałka Sejmu.