Wyszukiwanie

Marszałek Senatu

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2019 poz. 1967 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2877 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu
M.P. 2023 poz. 1242 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2023 poz. 1228 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2020 poz. 427 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2020 poz. 426 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1121 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1120 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1119 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1117 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2015 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1013 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1012 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2007 nr 82 poz. 858 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2005 nr 84 poz. 1198 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2005 nr 65 poz. 893 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2005 nr 64 poz. 871 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2002 nr 27 poz. 446 uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
M.P. 2001 nr 38 poz. 614 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.
M.P. 2001 nr 37 poz. 587 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2001 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.
M.P. 2000 nr 32 poz. 653 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 800 Obwieszczenie Marszałka Senatu z dnia 29 października 1997 r. o treści oświadczenia Alicji Grześkowiak - kandydata na stanowisko Marszałka Senatu.
M.P. 1997 nr 80 poz. 780 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.