Wyszukiwanie

Mauretania

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Mauretanii i Konga (Leopoldville) do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
M.P. 2020 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.9.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 249 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.3.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.32.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 44 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-22-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-35-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 2 poz. 34 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2001 r. nr Z. 110-86-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.