Wyszukiwanie

Międzynarodowa Konwencja Sanitarna

Liczba znalezionych aktów: 31.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1959 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 15 wygaśnięcie aktu Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 13 wygaśnięcie aktu Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 467 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną, dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 466 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 487 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Afganistan dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie stosowania na wyspie Cejlon międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r. dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 317 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 147 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 561 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie przystąpienia Rodezji Północnej, wysp Fidżi, Kolonii wysp Gilber i Ellice, Protektoratu brytyjskich wysp Salomona oraz Tonga - do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 403 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 czerwca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia Liberii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 422 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Papuazję, wyspę Norfolk i terytorjum mandatowe Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, z dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Egipt i Japonję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, z dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 84 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja sanitarna, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 139 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 912 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Szwecji do międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 696 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Bułgarję, Honduras i Jugosławję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r., wraz z załącznikiem, protokółem podpisania, oraz protokółem, IX posiedzenia międzynarodowej konferencji sanitarnej w Paryżu z tegoż dnia.
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 115 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja sanitarna, podpisana w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 114 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw do międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 113 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja sanitarna, podpisana w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 23 września 1922 r.).
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 127 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r., wraz z załącznikiem, protokółem podpisania oraz protokółem IX posiedzenia międzynarodowej konferencji sanitarnej w Paryżu z tegoż dnia.