Wyszukiwanie

Min. Aktywów Państwowych

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 943 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
Dz.U. 2020 poz. 1746 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
Dz.U. 2020 poz. 496 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
Dz.U. 2019 poz. 2256 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
M.P. 2022 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 629 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 976 uchylony Zarządzenie nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2020 poz. 557 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych